دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
وارنا شهر-"محسن ممیزی" رییس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین طی حکمی ضمن حفظ پست به عنوان رییس شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان تهران منصوب شد.

طی حکمی “محسن ممیزی”رییس شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان تهران شد.
بر اساس این گزارش “محسن ممیزی”طی حکمی به عنوان شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان تهران منصوب شد.
در این حکم ضمن توفیق وی را در تحقق اهداف دانشگاه مبنی بر ارائه خدمات آموزشی قانونمند و سریع و شفاف و سریع در آن مرکز خواستار شده اند.