| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 4,860

شرح وظایف کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر

وارنا شهر- کمیسیون عمران افزون بر رسیدگی به طرح ها و لوایح ارجاعی از سوی ریاست شورا، وظایف مشروحه در فصل یکم شرح وظایف را نیز انجام و گزارش آن را به شورا ارائه می کند.

فصل یکم: حیطه وظایف کمیسیون عمران
۱- وظایف پیگیری و نظارت بر حسن تهیه طرح ها
۲- وظایف تدوین استراتژی یا راهبردهای شهری
۳- وظایف برنامه ریزی عمران شهری
۴- وظایف تصویبی
۵- وظایف مشورتی
۶- وظایف سیاستگذاری
۷- وظایف تدوین استانداردها
۸- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر.
۹- همکاری در جهت تصویب لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
۱۰- بررسی ضرورت و مکان یابی موزه ها، خانه های فرهنگ، موسسات فرهنگی بهداشتی و تعاونی، کتابخانه، باغ کودکان، ورزشگاه ها و غیره( موضوع بند ۶ ماده ۵۵)
۱۱- پیگیری و نظارت بر تهیه طرح و اجرای پارکینگ ها، ایستگاه ها، میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و وسایط نقلیه و غیره
۱۲- بررسی و پیگیری انتقال موسسات و اماکنی که باعث انواع آلایندگی ها می شوند.
۱۳- بررسی و پیگیری وظیفه شهرداری در احداث بناها و ساختمان های عمومی مانند مستراح ها، کشتارگاه ها، میدان ها، باغ های کودکان و ورزشگاه ها
۱۴- پیگیری جهت مکان یابی و احداث خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر( موضوع بند ۲۱ ماده ۵۵) به نحوی که حد بهینه جمعیت شهر و ضرورت توسعه متوازن شهرهای اقماری تحقق یابد.
۱۵- همکاری بر حسن انجام وظایف شهرداری نسبت به ابنیه و آثار باستانی (موضوع بند ۲۲ ماده ۵۵)
۱۶- نظارت در امور مربوط به رسیدگی به وضع زمین ها یا بناهای بایر و مخروبه که منافی با پاکی و زیبایی یا موازین شهرسازی باشد.
۱۷- نظارت بر حسن انجام وظیفه شهرداری در مورد تملک، تجمیع و تفکیک خانه ها و مستغلات واقع در بافت های کهن و فرسوده شهری به منظور نوسازی مداوم و مستمر ( موضوع ماده ۱۱۱) مسئولیت ضرورت یا عدم ضرورت گزارش موارد بالا توسط کمیسیون عمران جهت اخذ مصوبه شورا به عهده ریاست شورا است.
فصل دوم: نظارت بر حسن اجرای « قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۴۷ با اصلاحات مقرر مشروحه زیر:
۱- نظارت برتهیه و تدوین « برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر» که باید برای مقاطع پنجساله تهیه شود(ماده ۱۵)
۲- نظارت و تصویب نقشه های طرح های نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری (موضوع ماده ۱۶)
۳- نظارت بر رعایت ضوابط ارتفاع و نماسازی در پروانه های ساختمانی
۴- نظارت در امر تهیه طرح یا بررسی لایحه شهرداری برای خرید و تملک حریم خیابان های عریض تر از بیست متر قبل از احداث به منظور بدنه سازی مناسب شهری با کاربری مشخص و همچنین ایجاد ممر درآمد سالم برای شهرداری( موضوع ماده ۲۴ و تبصره ذیل آن).
۵- نظارت بر امور صدور پروانه احداث ساختمان های جدید در زمینه های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خیریه به منظور تنظیم جمعیت شهر(موضوع تبصره ۴ ذیل ماده ۲۶)
۶- پیگیری در امر اتمام عملیات ساختمان های راکد شهری و نظارت بر حسن اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹
۷- پیگیری و نظارت بر امر تحویل زمین به کارگاه ها و کارخانه های مستقر در داخل شهر به منظور فراهم نمودن زمینه انتقال به شهرک ها و مناطق صنعتی و کارگاهی ( موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۳۱)
۸- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به برگزاری مسابقات معماری، شهرسازی، نقشه برداری و غیره (موضوع مواد ۱۵، ۷، ۵، ۴ و ۲۰)
۹- نظارت بر حسن اجرای « آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی و موسساتی که خدمات آن ها در داخل حریم شهرها، مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می باشد» مصوب ۴ / ۱۱ / ۱۳۶۶ بمنظور جلوگیری از کند و کاوهای زائد شهری.
۱۰- نظارت بر حسن اجرای کلیه آیین نامه هایی که فعالیت شهرداری مستلزم تخصیص بودجه عمرانی باشد.
الف) چگونگی سوق دادن اقتصادی شهری به سمت بهره برداری از برتری های نسبی
ب) نحوه جلوگیری از تأسیس و یا توسعه فعالیت هایی که برای آینده شهر سودمند نیست.
ج) نحوه تشویق و ترویج فعالیت هایی که منطبق با برتری های نسبی شهر است.
تبصره: کمیسیون عمران می تواند موضوعات مشروحه فوق را برای مطالعه و بررسی به دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، مهندسین مشاور و یا اشخاص حقیقی که صلاحیت علمی و تجربی آنها مورد تأیید کمیسیون باشد محول نماید. پیشنهاد هزینه تحقیق و طول مدت مطالعه از سوی کمیسیون به شورای اسلامی شهر ارائه می گردد.
فصل سوم: وظایف تصویبی رئیس شورا مواردی که بر طبق مقررات نیاز به طرح در شورا و اخذ مصوبه شورا داشته باشد را در دستور جلسه قرار می دهد. تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت اخذ مصوبه شورا در مورد مصوبات کمیسیون عمران بر عهده ریاست شورا است.
۱- مطالعات مهندسی پروژه ها یا طرح های عمرانی شهرداری مرکز، نواحی و سازمان های وابسته
۲- طرح های جامع یا تفصیلی
۳- نقشه خیابان ها، معابر و گذرگاه ها
۴- نقشه مسیل ها، مادی ها، خطوط ویژه و خطوط مترو
۵- نقشه پارک ها، فضاهای سبز و فضاهای آزاد
۶- نقشه میادین ورزشی
۷- نقشه کلیه ساختمان های عمومی شهرداری مرکزی و شهرداری مناطق
۸- نقشه مکان یابی یا جانمایی کلیه موسسات عمومی
فصل چهارم: وظایف تدوین استانداردها کمیسیون عمران می تواند با ایجاد ارتباطات بین المللی، بازدیدها و بررسی های میدانی یا عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، مهندسان مشاور یا شخصیت های حقیقی که صلاحیت و اهلیت آنها مورد تأیید کمیسیون باشد نسبت به تدوین آیین نامه استاندارد در موارد زیر و سایر موارد مورد نیاز اقدام کند. رعایت استانداردهای مصوبه کمیسیون عمران در هر یک از عملیات عمرانی یا اجرایی توسط شهرداری و سازمان های وابسته الزامی است. عدم رعایت استاندارهای مصوب بدون اخذ مجوز قبلی تخلف محسوب و آیین نامه های تخلفات شورا مجازات موارد تخلف را جداگانه تعیین خواهد کرد.
۱- استاندارد عرض خیابان ها و معابر.
۲- استاندارد جداول و رفوژهای خیابان ها و معابر
۳- استاندارد روفوژهای سبز
۴- استاندارد پیاده روها
۵- استاندارد خطوط ویژه
۶- استاندارد پارکینگ های شهری و پارکومترها
۷- استانداردهای ارتفاع ساختمان های شهری و متراکم
۸- استاندارد نماسازی شهری
۹- استاندارد تابلوهای راهنمایی و رانندگی
۱۰- استاندارد نماگرهای اطلاع رسانی شهری
۱۱- استانداردهای روشنایی معابر و پارک ها
۱۲- استانداردهای تابلوهای شهری
۱۳- استانداردهای فواصل دوربرگردان ها در خیابان های دو طرفه

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
صورت جامع و هزینه شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ صورت جامع و هزینه شهرداری در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار شد. دیدار اعضاءشورای اسلامی شهر ورامین با فرمانده سپاه بررسی ساماندهی روز بازارها و وانت بارها در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین پنجاه و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی برگزار شد چهل و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار شد کمیته فرهنگی مذهبی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دیدار رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر با دادستان شهر بازدید رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر از کارگاههای شیشه وآبگینه ورامین دیداراعضا شورای اسلامی شهر با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تجلیل فرماندار و امام جمعه موقت از رئیس و اعضاءشورای اسلامی شهرورامین بازدید رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ازمحل احداث آرامستان جدید شهر اختتامیه نخستین عهدواره چهله مهدویت برگزار شد کمیته بهداشت و محیط زیست کمیسیون فرهنگی اجتماعی تشکیل شد درروز اول مسابقات گروه دو لیگ جوانان مناطق کشورکه به میزبانی ورامین در سالن شهید مهر جو عبدل آباد برگزار میشود ، جعفر اردستانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و ابوالفضل جعفری رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بهمراه فرماندار و معاونین ایشان حضور یافتند و با بازیکنان تیم های شهر ورامین از نزدیک گفتگو و برایشن آرزوی موفقیت نمودند. کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرورامین تشکیل شد بازدید اعضاءکمیسیون توسعه وعمران از پارک ۱۵خرداد جهت بررسی مشکلات آن بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ورامین تصویب شد با حضور رئیس و اعضاءکمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر،شهردارو مدیران مناطق شهرداری جلسه برگزارشد ۲۲بهمن ۱۴۰۰ کمیسیون توسعه عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید بازدید رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی اجتماعی از مرکز شبانه روزی دنیای نو کمیته فرهنگی مذهبی کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار گردید مراسم افتتاحیه نمایشگاه کار آفرینی و دستاورد های روستایی و عشایری شهرستان ورامین
.