دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
وارنا شهر: شهردار ورامین با اشاره به تشدید نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین بر فعالیت رانندگان تاکسی گفت: با افزایش خودسرانه کرایه تاکسی برخورد می شود.

مهندس علی حیدریان با اشاره به نظارت جدی سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین بر عملکرد رانندگان تاکسی اظهار داشت: ناظران و بازرسان سازمان تاکسیرانی ورامین در میادین اصلی و محل ایستگاه های تاکسی شهر ورامین مستقر هستند و بر فعالیت رانندگان تاکسی نظارت جدی دارند.

شهردار ورامین افزود: هر سال با پایان یافتن تعطیلات نوروزی، موضوع افزایش نرخ کرایه های تاکسی در شهرهای مختلف کشور مطرح می شود و اعضای شورای شهر بر اساس بررسی ویژگی های مختلف، نرخ های جدید را مورد تصویب قرار می دهند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون شهرداری، نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی به شورای شهر فرستاده می شود و سپس مصوبه شورای شهر برای تأیید نهایی به فرمانداری ارسال و فرمانداری نیز دو هفته فرصت دارد تا نظر نهایی خود را اعمال کند به همین خاطر تا تصویب شورای شهر و تأیید فرماندار هر گونه افزایش نرخ کرایه های تاکسی برخلاف قانون است و ببا متخلفان برخورد می شود.

حیدریان اضافه کرد: بازرسان سازمان تاکسیرانی ورامین در این زمینه توجیه شده اند و با رانندگانی که به صورت خودسرانه، کرایه های تاکسی را در مسیرهای مختلف افزایش بدهند، برخورد قانونی را می کند.

شهردار ورامین یادآور شد: بازرسان سازمان تاکسیرانی همچنین به صورت نامحسوس عملکرد رانندگان تاکسی را زیر نظر داشته و تلاش می کنند حقوق رانندگان تاکسی و شهروندان به صورت همزمان رعایت و حق هیچ یک از دو گروه تضییع نشود.

این مسئول با تأکید بر این نکته که شهروندان ورامینی نیز هر گونه تخلف را به سازمان تاکسیرانی ورامین گزارش کنند گفت: شهروندان ورامینی می توانند هر گونه تخلف رخ داده در نرخ کرایه های تاکسی را به سازمان تاکسیرانی گزارش کنند تا مسئولان به وظیفه خود عمل کنند.