دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
وارنا شهر-سرنوشت متروی ورامین-پیشوا و قرچک همچنان در هاله ای از ابهام مانده و این موضوع مهم که سالیان سال امید و آرزوی مردم این خطه شده را به ناامیدی و یاس کشانده است.

خراسان نوشت: در حالی که بر اساس مصوبه هیئت دولت سابق، مقرر شده بود شهرداری تهران مسئولیت بخشی از احداث مترو تهران – ورامین – گرمسار را طبق قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری بر عهده داشته باشد، طی روزهای اخیر و با مصوبه کابینه یازدهم، مقرر شده است با توجه به درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این مسئولیت از شهرداری تهران گرفته شود.