دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
وارنا شهر-135 جلسه شورای اسلامی شهر ورامین به منظور رفع معضل ترافیکی میدان رازی (پل در دست احداث امام رضا ع) امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وارنا شهر ۱۳۵ جلسه شورای اسلامی شهر ورامین با حضور رییس معاون عمرانی فرمانداری ورامین و اکر اعضای شورا برگزار شد.
در این جلسه مهندس رضوان به نمایندگی از فرماندار ورامین در این جلسه حضور پیدا کرد.
بر اساس این گزارش مقرر شد تا جلسه ای دیگر با حضور سازندگان پل در دست احداث امام رضا و کارشناسان شهرداری برای تسریع در ساخت و ساز این پروژه صورت پذیرد.