دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
وارنا شهر- در جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین که به ریاست دکتر محسن عابدلو تشکیل شد با کلیات احداث و ایجاد منطقه صنعتی خیرآباد موافقت شد.

به گزلرش وارنا شهر امروز سه شنبه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین روز پرکاری را در تصویب کلیات اساسنامه سازمان مدیریت پسماند،سازمان فرهنگی و هنری شهرداری ورامین،تبدیل منطقه صنعتی به شهرک صنعتی خیرآباد داشت که در مجموع با کلیات این طرح ها موافقت کرد.
بر اساس این گزارش مقرر شد تا با حضور کارشناسان ظرف مدت ۱۵ روز در صحن علنی شورای اسلامی شهر ورامین مطرح شود و چنانچه در صحن علنی تصویب شود قابلیت اجرایی دارد.
همچنین در خصوص تفریق بودجه ۹۱و۹۲و۹۳ با حضور کارشناسان مالی و حقیقت خواه مدیر مالی شهرداری ورامین بررسی شد.
بر اساس این گزارش مهندس علی خانی نایب رییس کمیسیون،جعفر اردستانی،سید رضا احمدی و رضا مهماننواز از اعضا و احسان خلیلی به عنوان دبیر این کمیسیون در این جلسه حضور داشتند.