دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
وارنا شهر- سید محسن رضایی رییس شورای اسلامی شهر ورامین شامگاه سه شنبه شب با حضور در شورا و تشکیل جلسه فوق العاده استعفای خود را تقدیم هیات جلسه نموده و اعضای حاضر نیز با استعفای وی موافقت کردند.

به گزارش وارنا شهر شامگاه گذشته (سه شنبه شب) سید محسن رضایی در جلسه ای فوق العاده استعفای خود را تقدیم اعضای شورای شهر نمود تا برای نمایندگی دور دهم مجلس شورای اسلامی کاندید شود.
بر همین اساس محمد حسن فرجی،سید رضا احمدی،محمد وصال پور،رضا مهماننواز،علی خانی،محسن عابدلو، زهرا هداوند میرزایی،اکرم تاجیک در این جلسه حضور داشتند که با استعفای سید محسن رضایی رییس شورای اسلامی شهر ورامین موافقت کردند.عکس از :علیرضا مهدیزاده-راوی نیوز

استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-1-300x225استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-2-300x225استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-3-300x225استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-4-300x225استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-5-225x300استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-6-300x225استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-7-300x225استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-8-300x225استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-9-300x219استعفای-سیدمحسن-رضایی-از-شورای-شهر-13-300x225