دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
دیدارفرماندار،معاونین با اعضای شورای شهر،بخش وروستاها ی ورامین به مناسبت روز شوراها صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،دیدارفرماندار،معاونین با اعضای شورای شهر،بخش وروستاها ی ورامین به مناسبت روز شوراها صورت پذیرفت

در این دیدار صمیمی سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر به نمایندگی از اعضای شورا ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وخوش آمدگویی به فرماندار ،معاونین واعضای شورای اسلامی بخش و روستاها ی ورامین به مناسبت روز شوراها اظهارداشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به حمدالله امروزه شاهد وجود شوراها در شهر ،بخش و روستا ها هستیم که این یعنی مردم حق انتخاب و تصمیم برای سرنوشت شهر خودرا دارند و وظیفه ما در این مواقع بسیار سنگین است چرا که بایداز حق مردم دفاع و  پیگیر مطالبات آنها باشیم.

مهندس یوسفی فرماندار ورامین ضمن تبریک اعیادشعبانیه و روز شوراها به اعضای شورای شهر،بخش وروستاها تصریح کرد:بنده اعتقاد قلبی به وجود شوراها را دارم و اطمینان دارم که وجود شوراها برای مردم منشاء خیر وبرکت می باشد و همانطور که رئیس شورای شهر ورامین از وظیفه سنگین شورا یادکردند اینجانب هم همین نظر را دارم و برای انجام  این وظیفه همدلی و یک پارچگی را لازمه این مهم میدانم که خوشبختانه اعضای شورای شهر ورامین از این محسنات برخوردار می باشند

شایان ذکر است :فرماندار ورامین از اعضای شورای اسلامی شهر جهت انتخاب مهندس حسین دهقان به عنوان شهردار ورامین تقدیر نمود و این انتخاب را نماد هم بستگی و همدلی این شورا دانست