دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
فعالیت های شهرداری ورامین در نشریه وارنا شهر انتشار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین، فعالیت های شهرداری ورامین در نشریه وارنا شهر انتشار شد
در این نشریه :اخبار مربوط به فعالیت های شهرداری ورامین اعم از پروژه های عمرانی ، خدمات شهری ،فرهنگی و ورزشی طی ماه های فروردین و اردیبهشت ماه۱۳۹۷ در دوره مدیریت جدید شهردار ورامین مهندس دهقان توسط اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین منتشر شد. این روزنامه به تعداد ۵هزار تیراژ به ارایه گزارش های مکتوب و تصویری حوزه معاونت ها ، سازمان ها و … پرداخته است که می توان اهم گزارش عملکرد ارگانها و واحدهای مختلف شهرداری ورامین را در آن مورد مطالعه قرار داد.

این روزنامه به کوشش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین طراحی وچاپ گردید

شایان ذکراست:این روزنامه به ادارات ونهادها ارسال شده است