یکشنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۸ - Sunday 21 April 2019
فتح الله فرجی / رییس کمیسیون حقوقی و برنامه - بودجه شورای اسلامی شهر ورامین / جوان و جوانان مفاهیمی هستند که در سالهای اخیر در افکار عمومی و فضای سیاسی رونق پیدا کرده و سکه رایج بازار شده است.

فتح الله فرجی / رییس کمیسیون حقوقی و برنامه – بودجه شورای اسلامی شهر ورامین / جوان و جوانان مفاهیمی هستند که در سالهای اخیر در افکار عمومی و فضای سیاسی رونق پیدا کرده و سکه رایج بازار شده است.

جوانان پرانگیزه و توانمندی که ورود و مشارکت آنان در حوزه های سیاسی و اجتماعی می‌تواند منشا تحول و اثر بخشی تعیین کننده‌ای  باشد به گونه ای که بسیاری از چالش ها و بحران های پیش روی ایران می تواند  با تدبیر جوانانی که از پس سالها فعالیت و کنش گری در حوزه های مختلف با کوله بار و انباشتی از تجربه برطرف شود .

واقعیت این است که در سالهای اخیر شرایط اجتماعی کشور به سمتی گرایش پیدا کرد که مطالبات جوانان عمده تر از گذشته افزایش پیدا کرد و البته تلاش ها و ظرفیت ها و نقش  آنان ستودنی بود و مبنا و اساس  انتظارات به حق است .

امروز که بحث ورود و حضور جوانان در مناصب و مصادر مدیریتی مطرح است باید توجه داشت که این خواسته مشروع و قانونی و مسموع را باید از درون سازوکار استخراج کرد که مبتنی بر تعقل و حزم اندیشی باشد و بازوهای مدیریتی کشور  در اختیار جوانان ولایتمدار و انقلابی قرار گیرد.

امروز مشخصا در بحث مدیریت شهری و شوراها شاهد حضور جوانانی هستیم که با تزریق روحیه نشاط و امید به ساختار های مدیریتی افق و چشم اندازی وسیع را ترسیم کرده اند که امید است با تداوم آن بتوان بخش مهمی از خواست های مردم را تحقق بخشیم.

۹ تیر ۱۳۹۷  ,     اخبار |