دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
شهردار ،معاونین ومدیران شهری به همراه اعضای شورای اسلامی شهر با جانشین انتظامی و رییس پلیس راهور شهرستان ورامین دیدار نمودند.

به گزارش اداره روابط  عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،مهندس حسین دهقان شهردار، معاونین  وجعفر اردستانی رییس و زهراهداوند میرزایی وحسن حبیبی اعضای شورای اسلامی شهر در راستای تکریم  سیزپوشان عرصه امنیت وآرامش و هفته نیروی انتظامی با سرهگ کاکوندجانشین فرماندهی انتظامی  وسرگرد عبدالملکی رییس پلیس راهور  شهرستان ورامین دیدار نمودند.

گفتنی است در دیدار بارییس پلیس راهور شهرستان ورامین برساماندهی ایستگاههای تاکسی  و وانت بارهاو آموزش فرهنگ ترافیک به شهروندان و دانش آموزان   تاکید گردید.