دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
وارنا شهر-طی حکمی از سوی شهردار ورامین "محمد صمدی"مدیر امور اداری شهرداری ورامین با حفظ سمت به عنوان سرپرست حوزه شهردار منصوب شد.

بر اساس این گزارش خطاب به محمد صمدی آمده است؛انتظار دارد با نصب العین قرار دادن تقوای الهی و رعایت اخلاق خوش اسلامی و تکریم ارباب رجوع در خدمتگزاری به مردم شریف و انقلابی شهر ورامین موفق و موید باشید.
همچنین صاحب پاکروان نیز طی حکمی از سوی شهردار ورامین به عنوان مسئول اداره تدارکات و کارپردازی شهرداری منصوب شد.