یکشنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۸ - Sunday 21 April 2019
وارنا شهر-سومین دور از طرح ورامین گردی رییس شورای اسلامی شهر ورامین به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهروندان در حیطه وظایف شهری انجام شد.

به گزارش وارنا شهر در این طرح “سید محسن رضایی” رییس شورای اسلامی شهر ورامین از محله روغنکشی کوچه شهید مرتضی مهدیزاده بازدید بعمل آورد.

اهالی این کوچه دارای مشکلات بسیار از جمله عدم ماشین رو بودن کوچه و محل سکونت خود گلایه داشتند و اظهار داشتند چنانچه آتش سوزی یا حادثه ای دیگر در این کوچه اتفاق بیافتد به دلیل باریک بودن کوچه و عدم دسترسی امداد و … جان حادثه دیدگان در معرض خطر می افتد.

در این دیدار مقرر شد تا اهالی محل نسبت به شناسایی یک باب منزل مسکونی ابتدای کوچه اقدام و به رییس شورای اسلامی معرفی و پس از توافق صاحب ملک مورد نظر این کوچه نیز بازگشایی شده و مشکلاتشان مرتفع گردد.

بر اساس این گزارش “حسن خوانساریان”رییس روابط عمومی شورای اسلامی شهر ورامین نیز در این دیدار رییس شورای اسلامی شهر را همراهی می کرد.