| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 407

نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند

با حضور رییس ،اعضای ششمین دوره  شورای اسلامی شهر واصحاب رسانه وخبرنگاران  نمایندگان  شورا در کمیسیونهای شورا وشهرداری ورامین  انتخاب گردیدند. دراین جلسه پس از رای گیری  اعضاء کمیسیون فرهنگی اجتماعی جعفر اردستانی ،ابوالفضل جعفری،محمد شیرکوند ،قاسم پاچیده، سیدرضا احمدی وکمیسیون عمران وترافیک محمدشیرکوند ،جعفر اردستانی ، ابوالفضل جعفری ،قاسم پاچیده ،سیدرضا احمدی وکمیسیسون حقوقی […]

با حضور رییس ،اعضای ششمین دوره  شورای اسلامی شهر واصحاب رسانه وخبرنگاران  نمایندگان  شورا در کمیسیونهای شورا وشهرداری ورامین  انتخاب گردیدند.

دراین جلسه پس از رای گیری  اعضاء کمیسیون فرهنگی اجتماعی جعفر اردستانی ،ابوالفضل جعفری،محمد شیرکوند ،قاسم پاچیده، سیدرضا احمدی وکمیسیون عمران وترافیک محمدشیرکوند ،جعفر اردستانی ، ابوالفضل جعفری ،قاسم پاچیده ،سیدرضا احمدی وکمیسیسون حقوقی وبرنامه وبودجه شورا ابوالفضل جعفری،جعفر اردستانی،احمدخانی،محمدحسن فرجی،امیدشیرکوند انتخاب شدند.

همچنین جعفر اردستانی بعنوان نمینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری وشورای آموزش وپرورش ،ابوالفضل جعفری در کمیسیونهای ماده ۱۱و۱۲شهرداری،آتش نشانی وسازمان عمران ونوسازی شهرداری،احمدخانی در کمیسیونهای ماده صد شهرداری،سازمان حمل ونقل ومسافر،کمیته خسارت شهرداری ،شورای اسلامی شهرستان ،محمدشیرکوند در کمیسیونهای سرمایه گذاری ،سازمان پسماند،شورای اسلامی شهرستان وکمیسیون ماده ۸نوسازی،محمدوصالپور در کمیسیون های معاملات شهرداری وترافیک فرمانداری ،سیدرضا احمدی درکمیسیونهای ماده ۷۷،بند ۲۰ماده۵۵،آرامستان ،محمدحسن فرجی کمیسیون قطع اشجار،قاسم پاچیده در کمیسیون ماده صدبا اکثریت  آراانتخاب گردیدند.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
صورت جامع و هزینه شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ صورت جامع و هزینه شهرداری در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار شد. دیدار اعضاءشورای اسلامی شهر ورامین با فرمانده سپاه بررسی ساماندهی روز بازارها و وانت بارها در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین پنجاه و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی برگزار شد چهل و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار شد کمیته فرهنگی مذهبی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دیدار رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر با دادستان شهر بازدید رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر از کارگاههای شیشه وآبگینه ورامین دیداراعضا شورای اسلامی شهر با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تجلیل فرماندار و امام جمعه موقت از رئیس و اعضاءشورای اسلامی شهرورامین بازدید رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ازمحل احداث آرامستان جدید شهر اختتامیه نخستین عهدواره چهله مهدویت برگزار شد کمیته بهداشت و محیط زیست کمیسیون فرهنگی اجتماعی تشکیل شد درروز اول مسابقات گروه دو لیگ جوانان مناطق کشورکه به میزبانی ورامین در سالن شهید مهر جو عبدل آباد برگزار میشود ، جعفر اردستانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و ابوالفضل جعفری رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بهمراه فرماندار و معاونین ایشان حضور یافتند و با بازیکنان تیم های شهر ورامین از نزدیک گفتگو و برایشن آرزوی موفقیت نمودند. کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرورامین تشکیل شد بازدید اعضاءکمیسیون توسعه وعمران از پارک ۱۵خرداد جهت بررسی مشکلات آن بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ورامین تصویب شد با حضور رئیس و اعضاءکمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر،شهردارو مدیران مناطق شهرداری جلسه برگزارشد ۲۲بهمن ۱۴۰۰ کمیسیون توسعه عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید بازدید رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی اجتماعی از مرکز شبانه روزی دنیای نو کمیته فرهنگی مذهبی کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار گردید مراسم افتتاحیه نمایشگاه کار آفرینی و دستاورد های روستایی و عشایری شهرستان ورامین
.