صوت بایگانی | وارنا شهر : شورای اسلامی و شهرداری ورامین
سه شنبه ۲۳ مرد ۱۳۹۷ - Tuesday 14 August 2018
وارنا شهر ؛ پورتال اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین راه اندازی شد

وارنا شهر ؛ پورتال اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین راه اندازی شد