پیشنهاد بایگانی | وارنا شهر : شورای اسلامی و شهرداری ورامین
جمعه ۲۶ مرد ۱۳۹۷ - Friday 17 August 2018
انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد .

سید رضا احمدی به عنوان رئیس و جعفر اردستانی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند .