دوشنبه ۰۱ مرد ۱۳۹۷ - Monday 23 July 2018
فرهنگ ترافیک ، لازمه زندگی شهری

در کشور ما در مورد اهمیت و ضرورت آموزش ، فراوان بحث می شود . همه بر این باورند که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما ریشه در فرهنگ دارد و به طورکلی باید فرهنگ سازی شود .یکی از روشهای فرهنگ سازی هم آموزش است .
معماری شهری، پس از انقلاب

توسعه‌ی فیزیکی شهر ما در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی همواره دغدغه اصلی مسئولان مربوطه در نظام‌های سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است ، در این مجال به وضعیت توسعه ی شهرها در سالهای بعد از انقلاب پرداخته شده است …