| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 288

جزییات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری ورامین مصوب گردید.

در دویست و پنجاه ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ورامین  با حضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر ،شهردار ومشاوران و خبرنگاران جزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری وسازمانهای تابعه  به مبلغ ۳۲۸۱میلیارد ریال مصوب گردید. پیرو جلسات متعدد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر،معاونین ومدیران سازمانهای تابعه ومشاوران پیرامون  بررسی کلیات وجزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ،کلیات […]

در دویست و پنجاه ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ورامین  با حضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر ،شهردار ومشاوران و خبرنگاران جزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری وسازمانهای تابعه  به مبلغ ۳۲۸۱میلیارد ریال مصوب گردید.

پیرو جلسات متعدد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر،معاونین ومدیران سازمانهای تابعه ومشاوران پیرامون  بررسی کلیات وجزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ،کلیات بودجه به مبلغ ۳۲۸۱میلیارد ریال مصوب گردید که  از این مبلغ اعتبار خدمات جاری۱۸۱۶۸۴۰میلیارد ریال واعتبارات عمران شهری  1464160میلیارد ریال تعیین وباتوجه به دستورالعمل بودجه  مقرر گردید اولویت  در اتمام پروژه های نیمه تمام  واضطراری  وتوجه ویژه به ناوگان حمل ونقل عمومی  ومسافر وکمک به رفع مشکلات آنها  20میلیارد ریال جهت خرید و۲۰میلیارد ریال هم جهت یارانه بلیط در نظر گرفته شده است.

همچنین  در پیوستهای بودجه پیشنهادی بودجه برای سازمانهای  آرامستانها ۲۹۵۴۵میلیارد ریال،مدیریت حمل ونقل بارومسافر ۱۸۲۵۰میلیارد ریال،آتش نشانی ۴۰میلیارد ریال،مدیریت پسماند ۳۸میلیارد ریال،فرهنگی اجتماعی وورزشی ۱۷۲۱۲۰میلیارد ریال،مرکز آموزش علمی کاربردی ۱۹۰۲۲۷۴۲میلیارد ریال وشورای شهر۱۲میلیارد ریال دیده شده برای سیرمراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ورامین  ارسال گردید.

گفتنی است در خصوص بودجه  سازمان فرهنگی ورزشی  نیز به استثناء بودجه مرتبط با فعالیتهای فرهنگی  که مبلغ ۳۰۷۵۰میلیارد ریال می باشد نیز ۵۰ درصد جهت تیم داری و۵۰درصد دیگر جهت  ایجاد وتجهیز فضاهای ورزشی در سطح شهر خصوصا مناطق حاشیه نشین ومحروم وهمچنین کمک  به ورزش از قبیل ورزشهای همگانی ، استعدادیابی وتجلیل از قهرمانان در نظر گرقته شده است.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید جدول گزارش عملکرد منابع ،مصارف وتراز ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری ورامین بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.
.