| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 72

جزییات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری ورامین مصوب گردید.

در دویست و پنجاه ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ورامین  با حضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر ،شهردار ومشاوران و خبرنگاران جزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری وسازمانهای تابعه  به مبلغ ۳۲۸۱میلیارد ریال مصوب گردید. پیرو جلسات متعدد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر،معاونین ومدیران سازمانهای تابعه ومشاوران پیرامون  بررسی کلیات وجزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ،کلیات […]

در دویست و پنجاه ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ورامین  با حضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر ،شهردار ومشاوران و خبرنگاران جزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری وسازمانهای تابعه  به مبلغ ۳۲۸۱میلیارد ریال مصوب گردید.

پیرو جلسات متعدد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر،معاونین ومدیران سازمانهای تابعه ومشاوران پیرامون  بررسی کلیات وجزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ،کلیات بودجه به مبلغ ۳۲۸۱میلیارد ریال مصوب گردید که  از این مبلغ اعتبار خدمات جاری۱۸۱۶۸۴۰میلیارد ریال واعتبارات عمران شهری  1464160میلیارد ریال تعیین وباتوجه به دستورالعمل بودجه  مقرر گردید اولویت  در اتمام پروژه های نیمه تمام  واضطراری  وتوجه ویژه به ناوگان حمل ونقل عمومی  ومسافر وکمک به رفع مشکلات آنها  20میلیارد ریال جهت خرید و۲۰میلیارد ریال هم جهت یارانه بلیط در نظر گرفته شده است.

همچنین  در پیوستهای بودجه پیشنهادی بودجه برای سازمانهای  آرامستانها ۲۹۵۴۵میلیارد ریال،مدیریت حمل ونقل بارومسافر ۱۸۲۵۰میلیارد ریال،آتش نشانی ۴۰میلیارد ریال،مدیریت پسماند ۳۸میلیارد ریال،فرهنگی اجتماعی وورزشی ۱۷۲۱۲۰میلیارد ریال،مرکز آموزش علمی کاربردی ۱۹۰۲۲۷۴۲میلیارد ریال وشورای شهر۱۲میلیارد ریال دیده شده برای سیرمراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ورامین  ارسال گردید.

گفتنی است در خصوص بودجه  سازمان فرهنگی ورزشی  نیز به استثناء بودجه مرتبط با فعالیتهای فرهنگی  که مبلغ ۳۰۷۵۰میلیارد ریال می باشد نیز ۵۰ درصد جهت تیم داری و۵۰درصد دیگر جهت  ایجاد وتجهیز فضاهای ورزشی در سطح شهر خصوصا مناطق حاشیه نشین ومحروم وهمچنین کمک  به ورزش از قبیل ورزشهای همگانی ، استعدادیابی وتجلیل از قهرمانان در نظر گرقته شده است.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر درسال جدید برگزار گردید. دیدار نوروزی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان با رییس شورای اسلامی شهر ورامین جزییات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری ورامین مصوب گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید. دیدار رییس واعضای شورای اسلامی شهر با خانواده معظم شهداء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وسی ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه هفتگی کمیسیون عمران برگزار شد. جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه رسمی شورای اسلامی شهرورامین برگزار گردید. ملاک آئین نامه مالی شهرداری می باشد. دویست و سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. طرح احداث زیرگذر شهید مصطفی خمینی (ره) تصویب گردید.
.