آخرین اخبار و گزارشات از شورای اسلامی شهر ورامین

صد وهشتادو دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید

پیام تسلیت رییس واعضای شورای اسلامی شهر در پی شهادت سردار سپهبد “حاج قاسم سلیمانی “

دیدار رییس واعضای شورای اسلامی شهر با پرستاران بیمارستانهای شهرستان ورامین

صد وهشتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید

محمد حسن فرجی

رییس شورای اسلامی شهر ورامین

خدمت‌رسانی به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی، نقش مهمی در پیوند برادری و اعتماد آحاد جامعه داشته و سعی و تلاش صادقانه در رفع نیازمندی‌های شهروندان و احتیاجات آنها تأثیر فراوانی در این مهم دارد. اسلام همواره می‌کوشد روح اخوت و برادری را در میان پیروان خود ایجاد کند و اجتماع سالمی را به وجود آورد این موضوع بسیار توجه نموده است.
در این راستا در این دوره از شورای اسلامی شهر ورامین، با همیاری همه شهروندان، با اتکا به اصل «خدمت‌رسانی و تلاش صادقانه و خالصانه» به عنوان یک اصل از منظر اسلام و شیوه و روش امامان معصوم (ع) تأکید می‌گردد.

حسین دهقان

شهردار ورامین

شهرداری به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و مردمی که با ضوابط و مقررات نسبت به کسب درآمد اقدام و بنا به تصویب و نظر شورای محترم شهر در زمینه های مختلف عمرانی ،خدماتی ، توسعه و گسترش فضای سبز هزینه می نماید . مسلما شهرهایی که از مشارکـت بیشترمردمی برخوردارند از رشد و توسـعه و آبادانی بهتری برخوردار شده اند .
شهر خلاق، با مدیریت تعاملی توسعه پیدا می‌کند و مشارکت شهروندان، فرآیند برنامه‌ریزی را توسعه می‌دهد. در این راستا رسیدن به اهداف نیز آسان‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود.

.