دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
وارنا شهر-"سید محسن رضایی" رییس شورای اسلامی شهر ورامین در پاسخ به اظهارات اخیر نقوی علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین گفت:حافظه تاریخی مردم شهرستان ورامین وعده و وعیدهای کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره های هشتم و نهم در خصوص پروژه مترو رافراموش نمی کنند.

رضایی در جمع خبرنگاران افزود:هنوز از خاطرمان نمی رود که نماینده مجلس فعلی برای به دست آوردن کرسی مجلس در دوره های هشتم ونهم چه بلواهایی بر سر قطار شهری گذاشته و دست به تخریب رقیب خود می زد.
وی اظهار داشت:آنروزها دو نماینده از یک جبهه با هم رقابت عجیبی داشتند نماینده دور هفتم می گفت که پروژه قطار شهری همان مترو است و کاندید دور هشتم “نقوی” و رقیب وی بر این باور بود که قطار شهری با مترو خیلی فرق داشته و به نوعی مردم را سعی داشت به این باور برساند که اگر قطار شهری به جای مترو به شهرستان بیاید جفای بزرگی بر مردم شهرستان های پیشوا،قرچک و ورامین شده است.
رضایی ادامه داد:بالاخره آقای نقوی توانست با اقناع شهروندان و دادن وعده برای پیگیری و تغییر پروژه قطار شهری به مترو به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده و تا به امروز نیز هنوز هیچ نشانه ای از استقرار این طرح مهم در شهرستان نشده است.
رییس شورای اسلامی شهر ورامین افزود:موضوع زمانی جالب می شود که آقای نقوی در جایگاه نماینده مجلس در همین چند وقت پیش خبر از تکمیل این پروژه (مترو) ظرف مدت ۵ سال آینده را می دهد؟!!
رضایی تاکید کرد:وعده ایی که از سال ۱۳۸۰ تا کنون توسط این دو نماینده اصولگرا در دوره های ششم تا نهم به مردم داده شد و تا به امروز نیز هنوز هیچ نشانه ای از اجرا و بهره برداری آن نشده است.
وی تصریح کرد:جالب تر از آن اظهارات آقای نماینده فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی است که بعد از گذشت ۱۳ سال از ساخت مترو یا همان قطار شهری است گذشته ولی ایشان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین را مقصر دانسته و ۱۳ نفر از اعضا و منتخبین مردم را به جرم خیانت متهم می کند؟!!
رضایی با بیان اینکه حال این سوال در ذهن مردم مطرح می شود که آقای نقوی چه جرم و جنایتی در عملکرد شورا و شهرداری ورامین دیده اید که آنها را متهم به خیانت کرده اید؟گفت:آیا اجرای طرح تفضیلی شهر که توسط هفت وزیر هیات محترم دولت و کارشناسان اموربرنامه ریزی شهری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تدوین شده است نباید در شهر اجرا شود؟
وی افزود:اگر طرح جامع شهری که شناسنامه یک شهر است اجرا شود خیانت به مردم است یا عدم اجرای آن؟
رضایی خطاب به نماینده مردم در شورای مجلس شورای اسلامی گفت:آقای نقوی بهتر نیست قدری نسبت به اصطلاحات و واژه هایی که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به کار می برید تامل کرده و همگام با رعایت اصول قانونی و مقررات شهری باشد.
رضایی یادآور شد:به نظر بد نیست که قبل از اینکه می خواهید در خصوص بافت شهری و امورات شهری اظهار نظر کنید با یک کارشناس برنامه ریزی امور شهری مشاوره داشته باشید.
رضایی با انتقاد از نام بردن ۱۴ کاندید نمایندگی مجلس در دور دهم توسط نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی گفت:افرادی که برخی از آنها هنوز به دلیل جایگاه و پستی که در هیات دولت دارند شاید هنوز فکر کاندید شدن آن هم در شهرستان ورامین در مخیله شان خطور نکرده است چرا باید نام آنها را برده و به نوعی اذهان عمومی را مشوش کنند.
این در حالی است که سید محسن رضایی رییس شورای اسلامی شهر ورامین در مصاحبه با خبرنگاران با تکذیب خبر کاندیداتوری خود در مجلس دهم گفت: در حال حاضر در سنگر مقدس شورا مشغول خدمت هستم.
سید محسن رضایی دارای سابقه ۳۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی و سابقه سه دوره حضور در شورای اسلامی شهر ورامین را در کارنامه کاری خود دارد.