یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ - Sunday 20 January 2019
وارنا شهر- طی نامه ای مدیر کل حراست استانداری تهران از مساعدت و همکاری "اکبر کهزادی" رییس اداره حراست شهرداری ورامین در امر برگزاری پنجاه و سومین دوره آموزشی حراست های تابعه استان تهران تقدیر و تشکر کرد.

بر اساس این گزارش در این تقدیر نامه خطاب به اکبر کهزادی رییس اداره حراست شهرداری ورامین آمده است:بدینوسیله از مساعدت و همکاری جنابعالی در امر برگزاری پنجاه و سومین دوره آموزشی حراست های تابعه استان تهران به مصداق حدیث شریف <<من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق>> تقدیر و تشکر نمود.
همچنین مدیر کل حراست استانداری تهران طی لوح های جداگانه ای از”مهندس علی حیدریان” شهردار ورامین، “عبدالحسین رمضانی” معاون اداره حراست و “آذر کیوان” مسئول حفاظت پرسنلی سپاس گزاری کرد.