دوشنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
وارنا شهر- "حسن خوانساریان" رییس روابط عمومی شورای اسلامی شهر ورامین از چاپ سی و سومین شماره ماهنامه وارنا شهر نشریه شورای اسلامی شهر و شهرداری ورامین خبر داد.

به گزارش وارنا شهر این ماهنامه حاوی مصوبات و اقدامات انجام شده توسط اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ورامین به شهروندان ورامینی چاپ و در اختیار آنها قرار گرفته است.
حسن خوانساریان گفت:بر آن هستیم تا برای ماه های آینده از اقدامات صورت گرفته به شهروندان از ادارات شهرستان نیز در صورت تمایل روسای آنها گزارشی تهیه و در اختیار مردم عزیز شهرستان ورامین قرار دهیم.