دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت توجه به مناطق محروم شهری گفت: توسعه مناطق محروم در اولویت شهرداری و شورای اسلامی ورامین است.

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، محمدوصال پور با اشاره به این نکته که برخی از مناطق شهری در شهرستان ورامین نیازمند توجه ویژه هستند، اظهار داشت: برخی مناطق شهری از امکانات کم تری نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند، به همین خاطر توسعه مناطق محروم و کم برخوردار باید دنبال شود.

رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین افزود: توسعه مناطق محروم و کم برخوردار از اولویت های مهم شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین است که با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های اجرایی شده در برخی نقاط محروم و کم برخوردار  ادامه داد: افزایش سرانه های فضای سبز، احداث پارک های محله ای، برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی و ایجاد امکانات جدید در مناطق محروم در اولویت قرار دارد.

وصال پور با تأکید بر این نکته که اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم در امور شهری انتخاب شده اند، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر باید با توجه به اعتمادی که مردم به آنان کرده اند، از همه ظرفیت های موجود برای توسعه مناطق شهری ورامین استفاده کرده و ناظر خوبی بر عملکرد مدیریت شهری باشند.