دوشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۸ - Monday 22 April 2019
شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین با حضور دهقان شهردار ورامین با موضوع بررسی مسائل شهری برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین با حضور دهقان شهردار ورامین با موضوع بررسی مسائل شهری برگزار شد

در این جلسه ابتدا سید رضا احمدی رئیس شورا:ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، روز جهانی کارگر و روز معلم را به همه کارگران و معلمان به خصوص  به معلمین اعضای  شورای شهر ورامین از جمله حاج حسن فرجی، حاج محمد وصال پور ،حاج حسن حبیبی ،جعفر اردستانی و سرکار خانم زهرا هداوند میرزایی تبریک عرض نمود ودر ادامه به مشکلات نقاط شهری به خصوص نقاط محروم اشاره کرد و خواستار رسیدگی و پیگیری به این امورا را یاد آور شد.

در ادامه جلسه تمامی اعضای شورا اعیاد شعبانیه ، روز جهانی کارگر و روز معلم را به تمام کارگران و معلمین تبریک گفته و به اتفاق  از شهردار ،معاونین و پرسنل شهرداری در خصوص پروژه های انجام شده در سطح شهر که رضایت مردم را به همرا داشته است تشکر نمودند

در پایان این جلسه حسین دهقان شهردار: ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، روز جهانی کارگر و روز معلم را به همه کارگران و معلمان به خصوص  به معلمین اعضای  شورای شهر ورامین از جمله حاج حسن فرجی، حاج محمد وصال پور ،حاج حسن حبیبی ،جعفر اردستانی و سرکار خانم زهرا هداوند میرزایی تبریک عرض نمود و در خصوص پروژه های عمرانی شهرداری با تمام قوت در تمام سطح شهر به خصوص نقاط محروم  به فعالیت و اجرای پروژه مشغول می باشد