| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 188

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.

باحضوررییس ،اعضاء و جمعی از مدیران شهری جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست زهراهداوند میرزایی  و اعضاء جعفر اردستانی ،حسن حبیبی ،فتح الله فرجی و سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری ، علی عباسی رییس سازمان فرهنگی ورزشی، صادق عباسی منزه  معاون عمران […]

باحضوررییس ،اعضاء و جمعی از مدیران شهری جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید.

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست زهراهداوند میرزایی  و اعضاء جعفر اردستانی ،حسن حبیبی ،فتح الله فرجی و سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری ، علی عباسی رییس سازمان فرهنگی ورزشی، صادق عباسی منزه  معاون عمران با دستور جلسه در مورد تببین وبررسی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد مقابله با کرونا،بررسی وضعیت  پارکهای سطح شهر و کارتن خوابها  با توجه به نزدیک شده به فصل سرما برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه اعضاء در مورد راهکارهای  عملی و تببین  سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد مقابله کرونا در محورها  وکمیته های  مختلف مواسات  ، فرهنگی ورسانه ای،آمران سلامت ،پشتیبانی بیمارستانها و استفاده از تمام ظرفیتها وپتانسیل شهری باهمکاری گروههای جهادی در راستای اجرایی نمودن دستورات بحث وتبادل نظر نمودند.

در این جلسه برهمکاری همه متولیان ، دستگاههای اجرایی  وخیرین درمورد کارتن خوابها وگرمخانه شهرداری تاکید و پیشنهادات پیگیری  وظایف نهادها ومدیریت شهری،ایجاد  سامانه ثبت اطلاعات  وتشریح  وضعیت کارتن خوابها و…مطرح گردید.

گفتنی است در این جلسه در پی گزارش اعضاء در بازدید  از پارکهای سطح شهر و بررسی مشکلات  و وضعیت عمرانی – خدماتی_فرهنگی و ورزشی  وتامین نیروی انسانی کافی ،اختصاص بودجه مورد نیاز  برای تعمیرات ،رفع نواقص وبهسازی  تجهیزات ورزشی پارکها و پیشنهادتی مبنی  بر برنامه ریزی جهت اصلاح ردیف بودجه نیازهای ضروری پارکها ،بهینه سازی مناسب  پارکها  ویژه معلولین ،سالمندان و…،وضعیت نیروی انسانی  و استفاده از ظرفیتها وپتانسیل  پرسنل ،نخبگان ،شهروندان و گروههای فعال سطح شهر در جهت برنامه ریزی بهتر واجرایی برنامه های فرهنگی  ورزشی  و اجتماعی ارائه گردید.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید جدول گزارش عملکرد منابع ،مصارف وتراز ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری ورامین بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.
.