| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 50

کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید.

با حضور رییس ،اعضاء و معاونین ومدیران شهری جلسه هفتگی کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین در سالن جلسات  شورا برگزارشد. جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست محمد حسن فرجی  و اعضاء جعفر اردستانی ،محمدوصالپور ،علی خانی ،زهراهداوندمیرزایی،معاونین شهردار وجمعی از مدیران شهرداری با بررسی پرونده ها  وصدور مصوبه برای لوایح و […]

با حضور رییس ،اعضاء و معاونین ومدیران شهری جلسه هفتگی کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین در سالن جلسات  شورا برگزارشد.

جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست محمد حسن فرجی  و اعضاء جعفر اردستانی ،محمدوصالپور ،علی خانی ،زهراهداوندمیرزایی،معاونین شهردار وجمعی از مدیران شهرداری با بررسی پرونده ها  وصدور مصوبه برای لوایح و توضیحات معاونین شهردار در خصوص کلیات بودجه ۱۴۰۰برگزار شد.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر درسال جدید برگزار گردید. دیدار نوروزی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان با رییس شورای اسلامی شهر ورامین جزییات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری ورامین مصوب گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید. دیدار رییس واعضای شورای اسلامی شهر با خانواده معظم شهداء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وسی ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه هفتگی کمیسیون عمران برگزار شد. جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه رسمی شورای اسلامی شهرورامین برگزار گردید. ملاک آئین نامه مالی شهرداری می باشد. دویست و سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. طرح احداث زیرگذر شهید مصطفی خمینی (ره) تصویب گردید.
.