| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 1,040

هاشمی:کاهش منابع آبی چالش اجتماعی و سیاسی همراه دارد/تخریب زمین های کشاورزی تبدیل به تراژدی شده است

وارنا شهر-استاندار تهران گفت: امروزه یک پنجم جمعیت کشور در استان تهران ساکن شده است . ظرفیت آبی استان امروز در نهایت درجه در حال استعمال است و این جمعیت کثیر در حوزه جغرافیایی ، به شدت منابع آّبی تهران را تهدید می کند و به عبارت دیگر منابع آبی استان توانایی تامین سرانه مصرف را با توجه به وضعیت بارشی در این سالها ندارد.

هفتمین کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران با موضوع جغرافیای سیاسی شهری با همکاری استانداری تهران در محل دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

آئین افتتاح این کنگره دو روزه با حضور سید یحی رحیم صفوی، مشاورعالی فرمانده کل قوا و رئیس انجمن ژئوپولیتیک ایران ، سید حسین هاشمی، استاندار تهران و مسئولین این انجمن و جمعی از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی و رشته های مرتبط برگزار و با حضور میهمانان ویژه این کنگره از یکی از کتب این حوزه رونمایی و از نگارندگان آن تقدیر بعمل آمد.

استاندار تهران در این کنگره با اشاره به اهمیت در هم تنیدگی دو مفهم شهر و سیاست اظهار داشت : شهر همواره، هم معنا و مترادف با سیاست بوده است. واژه شناسی شهر نیز گویای این موضوع است که تمامی واژه هایی که بر شهر اطلاق می شود، به نوعی بر مدنیت، قدرت و حکومت تاکید دارد .

هاشمی افزود : کلمه مدینه در ادبیات اسلامی، و واژه سیاست نیز برگزفته از واژه یونانی پلیس به معنای شهر است . پس شهر و سیاست دوستان قدیمند و برای همین مهم است که اندیشمندان بزرگ، سیاست را علم شهرها گفته اند.

استاندار تهران اذعان داشت : امروز، شهر به عنوان یک پدیده و با یک محصول سازه ای، فضایی و اجتماعی در کنار عرضه فرآیندهای پیچیده و فعالیت های متنوع و کنش های گسترده متاثر از ساخت های فکری و سیاسی از یک سو و بازیگری و نقش آفرینی ساخت ها و عوامل جغرافیایی از سوی دیگر است .

سید حسین هاشمی تصریح کرد : تعامل و تاثیر فرآیندهای درون شهری مانند فرآیندهای نهادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سازمان اجتماعی شهر و ارتباط آن با فرآیندهای جغرافیایی و طبیعی، زمینه ساز نظام و منظومه ای است که از درون آن سیاست شهری بیرون می آید و از این رو می توان نظام شهری را آمیزه ای از حوزه های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایدئولوژیک و سیاسی بر بستر محیط طبیعی دانست .

هاشمی خاطرنشان کرد : باید گفت که در شهر همه چیز بر هم تاثیر گذار است و هر موضوعی می تواند نتیجه کشمکش و دیالکتیک حوزه ها بر هم باشد. جغرافیای استان تهران به سان آب و هوایش آمیزه ای از دشت و دامن و کوه و دره و کویر است. بی مناسبت نیست که استان تهران را مثل ساکنانش ایران کوچک بنامیم که هم چهار فصل است و هم میزبان همه اقوام ایرانی و البته همچنین برشی از جغرافیای متنوع ایران است .

استاندار تهران عنوان داشت : بر همین اساس باید گفت که منظومه جمعیت، دولت، جغرافیا و آب و هوا می تواند بسیاری از الگوها و نظریه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کشور را پایه ریزی، تحلیل و تببین کند.

وی اظهار داشت : در استان تهران رابطه جغرافیا و سیاست در کنار اقتصاد عجیب است . جغرافیای شهر تهران شبیه کلاه ناپلئونی است که شیب تندی از بالا به پائین دارد . در شکل کلاه ناپلئونی، جغرافیای تهران از راس به ذیل ، از قدرت و ثروت کاسته می شود. به این شکل که شیب زمین با شیب توان اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت دارد .

هاشمی تصریح کرد : دنیای واقعی قدرت و اقتصاد در شکل شهر ترجمان و معنا پیدا می کند. هرچه از بالا به پائین می آییم، همه چیز کاهش می یابد. نمودار استقرار جمعیت با ویژگی های جغرافیایی منطبق است. این منظره طبیعی گویای راس و ذیل است. امروزه می توان قطب شمال و جنوب را در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تهران دید. این قطب بندی به نوعی به فاصله طبقاتی، اختلاف طبقاتی و تضاد طبقاتی هم اشاره دارد که باید نخبگان و فرهیختگان جامعه شناسی و علوم سیاسی، نحوه توزیع قدرت و ثروت را در استان بررسی کنند. سوال در این جاست که با این مسائل چه باید کرد ؟ چگونه می توان این جریان را بر هم زد و به یک اعتدال که خواست نظام نیز به حساب می آید دست یافت.

استاندار تهران خاطرنشان کرد : امروزه یک پنجم جمعیت کشور در استان تهران ساکن شده است . ظرفیت آبی استان امروز در نهایت درجه در حال استعمال است و این جمعیت کثیر در حوزه جغرافیایی ، به شدت منابع آّبی تهران را تهدید می کند و به عبارت دیگر منابع آبی استان توانایی تامین سرانه مصرف را با توجه به وضعیت بارشی در این سالها ندارد.

وی اذعان داشت : این نقش آب می تواند تبدیل به چالش های سیاسی و اجتماعی شود و این بحث جدی ترین چالش فراروی جامعه ماست. امروزه همه ذخیره آبی استان که باید در خدمت تولید و کشاورزی باشد، در خدمت شرب شهروندان است. نزول بارش های جوی به عنوان یک پدیده طبیعی همراه با حاشیه های اقتصادی و اجتماعی آن که می تواند سبب ساز گسست ها و شکاف ها و موقعیت های خطرناک شود بخشی از جغرافیای سیاسی شهر و استان تهران است که باید راهی برای کنترل و اصلاح آن یافت.

سید حسین هاشمی با اشاره به زلزله خیزی شهر تهران خاطر نشان کرد : واقعیت این است که استان تهران بر روی کمربند زلزه قرار دارد و همه شواهد تاریخی هم نشانگر آن است که زلزله های سختی در این منظقه رخ داده است. این استنادات تاریخی همراه با پیش بینی های دانشمندان زمین شناس و جغرافیدان گواه این واقعیت است که گسل های تهران به آرامی فعال می شود.

وی افزود : ساخته شدن هزاران سازه و برج بر روی این گسل ها، نبود یک سیستم کنترل بروز بحران برای روزهای سخت، غیر علمی بودن ساخت بنادر تهران و ایران، وجود کیلومترها بافت فرسوده در شهر و استان تهران و جملگی برخورد با آن و البته چاره سازی برون رفت از این مشکل طبیعی، انسانی،اجتماعی گام اساسی فراروی آینده سیاسی استان و شهر تهران است .

هاشمی افزود : به دلایل مختلف، به ویژه به علت عدم تعادل منطقه ای و ملی و توسعه نا متوازن در کشور، بخش زیادی از جمعیت استان های کشور جدا شده و به تهران مهاجرت می کنند . این مهاجرت بی رویه و بسیار گسترده طی ۲۰ سال گذشته باعث شده که تهران طی این سال ها هم در فضا و هم در سطح به شدت در حال توسعه و گسترش باشد.

استاندار تهران تصریح کرد : این رشد بی رویه زمینه ساز تغییر و تبدیل تجاوز به عرصه های کشاورزی و ذخیره های ژنتیکی البرز مرکزی است. تصرف اراضی ملی و تخریب زمین های کشاورزی برای ساخت و ساز تبدیل به یک تراژدی شده است که از چند بخش مخاطره آمیز است.

وی تاکید داشت : مخاطرات زیست محیطی، آلودگی های منابع آبی، از بین رفتن ذخایر اکولوژیک، نابودی حیات وحش در نهایت تهدید انسان ها و ساکنین استان تهران را نشان می دهد.

استاندار تهران اظهار داشت : تهران بر بستری از آسیب های عظیم ایستاده است. آمارها گویای واقعیت تلخی است و از یک نوع پیچیدگی خاصی رنج می برد و می طلبد که به صورت دقیق و همه جانبه و با اتکا به خرد جمعی در کنار کمک گرفتن از .نخبگان، دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد و کارشناسان امور، بستری برای رفاه و آسایش فراهم کرد

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
صورت جامع و هزینه شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ صورت جامع و هزینه شهرداری در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار شد. دیدار اعضاءشورای اسلامی شهر ورامین با فرمانده سپاه بررسی ساماندهی روز بازارها و وانت بارها در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین پنجاه و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی برگزار شد چهل و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار شد کمیته فرهنگی مذهبی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دیدار رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر با دادستان شهر بازدید رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر از کارگاههای شیشه وآبگینه ورامین دیداراعضا شورای اسلامی شهر با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تجلیل فرماندار و امام جمعه موقت از رئیس و اعضاءشورای اسلامی شهرورامین بازدید رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ازمحل احداث آرامستان جدید شهر اختتامیه نخستین عهدواره چهله مهدویت برگزار شد کمیته بهداشت و محیط زیست کمیسیون فرهنگی اجتماعی تشکیل شد درروز اول مسابقات گروه دو لیگ جوانان مناطق کشورکه به میزبانی ورامین در سالن شهید مهر جو عبدل آباد برگزار میشود ، جعفر اردستانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و ابوالفضل جعفری رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بهمراه فرماندار و معاونین ایشان حضور یافتند و با بازیکنان تیم های شهر ورامین از نزدیک گفتگو و برایشن آرزوی موفقیت نمودند. کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرورامین تشکیل شد بازدید اعضاءکمیسیون توسعه وعمران از پارک ۱۵خرداد جهت بررسی مشکلات آن بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ورامین تصویب شد با حضور رئیس و اعضاءکمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر،شهردارو مدیران مناطق شهرداری جلسه برگزارشد ۲۲بهمن ۱۴۰۰ کمیسیون توسعه عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید بازدید رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی اجتماعی از مرکز شبانه روزی دنیای نو کمیته فرهنگی مذهبی کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزار گردید مراسم افتتاحیه نمایشگاه کار آفرینی و دستاورد های روستایی و عشایری شهرستان ورامین
.