دسته اخبار
6 اکتبر 2021 - علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ورامین با حضور رییس، اعضاء وجمعی از اصحاب رسانه وجراید با موضوع انتخاب شهردار در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه علیرضا مومنی با اکثریت آرا بعنوان شهردار منتخب شهر ورامین توسط اعضاء انتخاب گردید. گفتنی است علیرضا مومنی از کارمندان شهرداری ورامین دارای مدرک مهندسی عمران با […]
21 سپتامبر 2021 - کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. نخستین نشست کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی با حضور رییس واعضاء کمیسیون  ،جمعی از پیشکسوتان ،هیاتهای ورزشی ،صاحب نظران ونخبگان جامعه ورزش و رییس اداره ورزش وجوانان باموضوع مشورت وپیشنهاد در مورد  نحوه هزینه کرد بودجه ورزش همگانی شهرداری در سالن کنفرانس برگزار گردید. این جلسه به ریاست جعفر اردستانی  رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی […]
21 سپتامبر 2021 - رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. رییس واعضای کمیسیون فنی وعمرانی شورای اسلامی شهر به همراه مدیرعامل واعضای شرکت تعاونی جهت بررسی مشکلات مطرح شده شهروندان  از  فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدیدنمودند. این بازدید با حضور محمد وصالپور رییس ،محمدشیرکوند رییس کمیسیون فنی عمرانی،جعفراردستانی وابوالفضل جعفری اعضاء کمیسیون، قاسم اردستانی مدیرعامل شرکت تعاونی فرهنگیان واعضاء تعاونی  جهت بررسی تسطیح […]
18 سپتامبر 2021 - جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. به گزارش خبرنگار ما چهارمین جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر با موضوع نامگذاری معابر شهری ونامه های رسیده با حضور جعفر اردستانی  رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ،ابوالفضل جعفری ،محمد شیرکوند ،قاسم پاچیده ،سیدرضا احمدی اعضا،میثم تفرشی دبیر کمیسیون ،سعید طاهری رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ،احمدملکی معاون ونماینده  اداره بنیاد  شهید وامور […]
12 سپتامبر 2021 - پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. باحضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر،سرپرست شهرداری ومدیر عامل آبفای جنوبشرقی استان تهران  پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین در دوره ششم در سالن کنفرانس برگزار گردید. به گزارش خبرنگار ما این جلسه به ریاست محمد وصالپور وبا حضور اعضاء ، بهزاد داوودی سرپرست شهرداری و نامداری مدیرعامل آبفای جنوبشرقی استان تهران پیرامون بررسی مشکلات […]
7 سپتامبر 2021 - جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. چهاردهمین جلسه  رسمی شورای اسلامی شهر ورامین با حضور رییس اداره تعاون ، سرپرست ومعاون اداری مالی شهرداری  در سالن کنفرانس برگزار شد. چهاردهمین  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر به ریاست جعفر اردستانی  وبا حضور اعضاء ،آباد رییس اداره تعاون ،بهزاد داوودی سرپرست شهرداری ویاسر هادیزاده شهردار منتخب ومعاون اداری مالی تشکیل گردید. در این […]
29 آگوست 2021 - دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی  شهر ورامین در پیامی به مردم شهرستان ورامین،آنها را به مشارکت  وحضور در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت نمود. به گزارش خبرنگار ما در متن  پیام جعفر اردستانی آمده است :برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی باموضوع  حضرت مهدی (عج) وامام رضا (ع) فرصت مغتنم ومعنوی برای مردم فرهنگی وفرهنگ دوست دیار […]
23 آگوست 2021 - دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران رییس ،اعضاء ششمین دوره شورای اسلامی شهر وسرپرست شهرداری ورامین با فرماندهی انتظامی شرق استان تهران ، معاونتها و پلیس های تخصصی  در سالن جلسات  فرماندهی دیدار نمودند. محمد وصالپوررییس،جعفر اردستانی ، محمد شیرکوند ،سیدرضا احمدی ،ابوالفضل جعفری،قاسم پاچیده ،امید شیرکوند اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر به همراه  بهزاد داوودی سرپرست شهرداری ورامین با […]
23 آگوست 2021 - جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد باحضور رییس کمیسیون  ، اعضاء ،معاون شهرسازی، مسئولین  طرح تفصیلی ، مدیران مناطق شهری ومامورین بازدید مناطق شهرداری ورامین در سالن کنفرانس برگزارگردید. باحضور محمد شیرکوند رییس کمیسیون عمران ،جعفر اردستانی ،ابوالفضل جعفری ،قاسم پاچیده ،سیدرضا احمدی  اعضای کمیسیون ،معاونت شهرسازی ،مدیران مناطق ،مسئولین طرح تفصیلی ومامورین بازدید مناطق شهرداری  جلسه کمیسیون  به موضوع  بررسی  […]
23 آگوست 2021 - پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست محمد وصالپور وبا حضور اعضاء وحجت السلام والمسلمین سید یاسر موسوی  رییس امور مساجد  به مناسبت  سی ام مرداد روز جهانی مسجد  برگزار گردید. در این جلسه موسوی به ارائه گزارش  و عملکرد امور مساجد در شهر ورامین پرداخت و برلزوم همکاری وتعامل اعضای شورای اسلامی شهر ومدیریت […]
22 آگوست 2021 - ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود نایب رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت:با پیگیری  سرپرست شهرداری و همکاری مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران  جهت تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی مبلغ  هفده میلیارد وپانصد میلیون ریال اختصاص یافت. جعفر اردستانی در گفتگو با خبرنگار ماگفت: در جلسه با مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران وباحضور بهزاد داوودی سرپرست شهرداری ورامین جهت تجهیز ونوسازی […]
10 آگوست 2021 - رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد باحضور محمد وصالپور رییس شورای اسلامی شهر واعضاء کمیسیون فرهنگی واجتماعی ،رییس وهییت رییسه کمیسیون انتخاب گردیدند. در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی  وپس از رای گیری  با اکثریت آراء جعفر اردستانی بعنوان رییس،ابوالفضل جعفری نایب رییس ومحمد شیرکوند منشی انتخاب شدند.
10 آگوست 2021 - رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید باحضور محمد وصالپور رییس شورای اسلامی شهر واعضاء کمیسیون عمران وترافیک ،رییس وهییت رییسه کمیسیون  انتخاب شدند. در اولین جلسه کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهروپس از رای گیری با اکثریت آراء محمد شیرکوند  بعنوان رییس ،قاسم پاچیده نایب رییس وجعفر اردستانی منشی  انتخاب گردیدند.
9 آگوست 2021 - رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد باحضور محمد وصالپور رییس شورا اسلامی شهر ورامین و اعضاء کمیسیون حقوقی وبرنامه و بودجه ،رییس وهییت رییسه انتخاب گردید. در این جلسه پس از رای گیری و با اکثریت آرا ابواالفضل جعفری  بعنوان رییس ،جعفر اردستانی نایب رییس واحمد خانی منشی انتخاب شدند.
8 آگوست 2021 - معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد باحضور رییس واعضای شورای اسلامی شهر،معاونین ،مدیران عامل سازمانها ومدیران شهرداری معارفه  بهزاد داودی به عنوان سرپرست شهرداری ورامین برگزار گردید . گفتنی است بهزاد داوودی سرپرست شهرداری ورامین  دارای کارشناس ارشد مدیریت شهری و سابقه رییس اداره حراست شهرداری ورامین،مسئول حراست فرمانداری شهرستان پیشوا،کارشناس مالی کمیسیونهای تطبیق شهرستان پیشوا،مسئول مالی ،معاون اداری مالی،معاون اجتماعی […]
8 آگوست 2021 - نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند با حضور رییس ،اعضای ششمین دوره  شورای اسلامی شهر واصحاب رسانه وخبرنگاران  نمایندگان  شورا در کمیسیونهای شورا وشهرداری ورامین  انتخاب گردیدند. دراین جلسه پس از رای گیری  اعضاء کمیسیون فرهنگی اجتماعی جعفر اردستانی ،ابوالفضل جعفری،محمد شیرکوند ،قاسم پاچیده، سیدرضا احمدی وکمیسیون عمران وترافیک محمدشیرکوند ،جعفر اردستانی ، ابوالفضل جعفری ،قاسم پاچیده ،سیدرضا احمدی وکمیسیسون حقوقی […]
7 آگوست 2021 - رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند باحضور فرماندار ،معاونین ،منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسلامی  پس از ادای سوگند ورای گیری، رییس وهییت رییسه خودرا در سالن جلسات فرمانداری انتخاب نمودند. گفتنی است در این جلسه با اکثریت آرا محمد وصالپور  بعنوان رییس،جعفر اردستانی نایب رییس ،احمدخانی خزانه دار،ابوالفضل جعفری منشی اول ومحمدشیرکوند منشی دوم انتخاب شدند.
7 آگوست 2021 - آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادوچهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر باحضور رییس،اعضاء،شهردار،معاونین ومشاوران شهرداری وشورای اسلامی شهر در سالن کنفرانس برگزارشد. در ابتدای این جلسه سیدرضا احمدی رییس شورا اسلامی شهر ورامین  ضمن تبریک عید سعید غدیرخم وتقدیر بابت  تعامل ، وهمکاری مسئولین ، فرماندار ، امام جمعه ، اعضاء ، شهردار ومدیریت شهری  در دوره پنجم شورای […]
26 جولای 2021 - دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید باحضورسیدرضا احمدی  رییس و اعضاء شورای اسلامی شهر، حسین دهقان شهردار،هادیزاده معاون اداری مالی،چنگیزی مسئول امور مالی ،دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر در سالن اجتماعات با بررسی لوایح ونامه های رسیده برگزار شد. در ابتدای جلسه سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهرضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) وحضرت زهرا (س) گفت:مدیریت شهری  در […]
26 ژوئن 2021 - بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف همزمان با روز اصناف رییس واعضای شورای اسلامی با رییس واعضاء اتاق اصناف دیدار نمودند. سیدرضا احمدی ، جعفر اردستانی ،زهرا هداوند میرزایی رییس واعضای شورای اسلامی شهر همزمان با یکم تیرماه روز اصناف با سیدعباس میری رییس واعضای اتاق اصناف دیدار  وگفتگو نمودند. گفتنی است در این دیدار بر لزوم همکاری مستمر  شورای شهر […]
31 می 2021 - جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت وچهارمین جلسه رسمی با حضور رییس ،اعضاء ،شهردار وجمعی از معاونان  شهرداری  ورامین در سالن کنفرانس برگزار شد. در این جلسه سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ضمن گرامیداشت  سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر به گزارشی  از عملیات  بیت المقدس وآزاد سازی خرمشهر ورشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس ومحمد حسن فرجی به بیان […]
12 می 2021 - دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد باحضور رییس ،اعضاء ومعاونین شهرداری دویست وشصت ویکمین جلسه رسمی  شورای اسلامی ورامین در سالن کنفرانس  با بررسی لوایح ونامه های رسیده برگزار گردید. در این جلسه سیدرضا احمدی رییس شورا در نطق پیش از دستور خود ضمن قبولی طاعات وعبادات در ماه رمضان وتبریک پیشاپیش عید سعید فطر وتشکر ازخدمات ارزنده مجموعه شهرداری  گفت: […]
29 آوریل 2021 - شوراها نماد مردم سالاری دینی رییس شورای اسلامی شهرورامین به مناسبت فرارسیدن نهم اردیبهشت ماه “روز شوراها” پیام تبریکی صادر نمودند. درمتن پیام  سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر خطاب به همکاران وشهروندان آمده است:شورا نهادی مقدس است که بدون شک نشان دهنده عمق تفکر مردم‌سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده که ریشه در قرآن و مبانی […]
22 آوریل 2021 - دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. باحضور رییس واعضای شورای اسلامی شهر دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی  با بررسی لوایح ونامه های رسیده در سالن کنفرانس برگزار گردید. سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی در  دویست وپنجاه وهفتمین جلسه  ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادت در ماه رمضان بر لزوم خدمت رسانی ویژه به شهروندان تاکید نمودند. در ادامه محمدحسن فرجی دیگر […]
7 آوریل 2021 - نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر درسال جدید برگزار گردید. باحضور رییس واعضای شورای اسلامی شهر نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر درسال جدیدبا بررسی نامه ها ولوایح  در سالن کنفرانس برگزار شد. سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر در نطق پیش از دستور خود در دویست وپنجاه وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرونخستین جلسه در سال جدید ضمن تبریک فرارسیدن نوروز باستانی ۱۴۰۰وولادت امام زمان […]
4 آوریل 2021 - دیدار نوروزی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان با رییس شورای اسلامی شهر ورامین سرپرست شبکه بهداشت و درمان به همراه معاونین با رییس شورای اسلامی شهر ورامین دیدار نمودند. در روزهای نخستین سال جدید دکتر طباطبایی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان  به همراه معاونین ومدیر روابط عمومی با سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین دیدار و از همکاری  واقدامات جهادی  شهرداری ،شورای اسلامی شهر در سال گذشته تقدیر […]
1 مارس 2021 - جزییات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری ورامین مصوب گردید. در دویست و پنجاه ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ورامین  با حضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر ،شهردار ومشاوران و خبرنگاران جزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری وسازمانهای تابعه  به مبلغ ۳۲۸۱میلیارد ریال مصوب گردید. پیرو جلسات متعدد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر،معاونین ومدیران سازمانهای تابعه ومشاوران پیرامون  بررسی کلیات وجزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ،کلیات […]
22 فوریه 2021 - جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل وهفتمین  جلسه رسمی  فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین با حضور رییس ، اعضاء، معاونین شهردار،مشاورین و اصحاب رسانه به منظور بررسی جزییات بودجه  پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری  در سالن کنفرانس برگزار شد. سیدرضا احمدی  رییس شورای اسلامی شهر ورامین در این جلسه ضمن تبریک  میلاد امام جواد الائمه (ع) گفت:کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری  در […]
17 فوریه 2021 - دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. باحضور رییس ،اعضاء وهیئت مدیره انجمن حمایت اززندانیان دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس با برسی لوایح ونامه ها  و پرونده های رسیده   برگزار گردید. در ابتدای جلسه  سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهردرنطق پیش از دستور  ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع) گفت:کمک به خانوده های زندانیان  بعنوان یکی […]
14 فوریه 2021 - کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید. در دویست وچهل وسومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور رییس ،اعضاء ،شهردار ومعاونین کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید. در ابتدای جلسه سید رضااحمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین ضمن تبریک حلول ماه رجب ومیلاد امام باقر(ع) گفت:در بودجه پیشنهادی در سال جدید باید  اولویتهای شهری  وپروژه ها  مشخص وشفاف  در نظر […]
13 فوریه 2021 - دیدار رییس واعضای شورای اسلامی شهر با خانواده معظم شهداء همزمان با چهل ودومین بهار انقلاب و ایام الله دهه فجر رییس واعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار ومدیران شهری  با خانواده چهارتن از شهدای ده دی وانقلاب دیدار نمودند. سیدرضا احمدی رییس  به همراه محمدحسن فرجی ،حسن حبیبی ،زهرا هداوند میرزایی اعضای شورای اسلامی شهر ،حسین دهقان شهردار ،اولادی مسئول امور ایثارگران ومحمدصمدی […]
13 فوریه 2021 - کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. با حضور رییس ،اعضاء و معاونین ومدیران شهری جلسه هفتگی کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین در سالن جلسات  شورا برگزارشد. جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست محمد حسن فرجی  و اعضاء جعفر اردستانی ،محمدوصالپور ،علی خانی ،زهراهداوندمیرزایی،معاونین شهردار وجمعی از مدیران شهرداری با بررسی پرونده ها  وصدور مصوبه برای لوایح و […]
13 فوریه 2021 - جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. بیست ونهمین جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین در سال ۱۳۹۹باحضور رییس و اعضاء کمیسیون برگزارگردید.  جلسه هفتگی  کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست حسن حبیبی و اعضای کمیسیون محمد وصالپور ،  محمد حسن حسن فرجی  ،علی خانی  و دیگر عضوشورا جعفر اردستانی و یاسر هادیزاده معاون اداری مالی  با بررسی نامه […]
26 ژانویه 2021 - دویست وچهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. باحضور نایب رییس واعضاء شورای اسلامی شهر دویست وچهل و یکمین جلسه رسمی در سالن کنفرانس برگزار گردید. دویست وچهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست فتح االه فرجی نایب رییس شورای اسلامی شهر واعضاء با بررسی نامه های رسیده ولوایح  تشکیل گردید. گفتنی است در این جلسه حسن حبیبی رییس […]
26 ژانویه 2021 - کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. با حضور رییس ،اعضاء ، مدیرا ن شهری ،معاون شهرسازی  ورییس اموزش وپرورش،مدیرعامل تعاونی فرهنگیان و رییس اداره ثبت واسناد و رییس حسابداری شهرداری ،کمیسیون عمرانی  شورای اسلامی شهر ورامین در سالن جلسات برگزار شد. کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست محمدحسن فرجی  وبا حضور جعفر اردستانی ،علی خانی ،محمدوصالپور،زهرا هداوند خانی و امیر […]
26 ژانویه 2021 - جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. با حضور رییس واعضاء و مشاوران  حقوقی  کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین در سالن جلسات برگزار شد. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست حسن حبیبی  وبا حضور محمد وصالپور ،حسن فرجی ،علی خانی اعضاء و مشاورین حقوقی  با بررسی لوایح ونامه های رسیده در خصوص قراردادها ومجتمع سلامت بررسی ومصوب […]
25 ژانویه 2021 - دویست وچهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. با حضور رییس ،اعضاء ،شهردار ورییس اداره ورزش وجوانان دویست وچهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین دزر سالن کنفرانس برگزار گردید. دویست وچهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست سیدرضا احمدی ، اعضای شورای اسلامی شهر و با حضور حسین دهقان   شهردار و ابراهیم شیرکوند رییس اداره ورزش وجوانان   با موضوعات بررسی […]
23 ژانویه 2021 - دویست وسی ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. با حضور رییس ، اعضاء و مدیر دفتر میراث فرهنگی وگردشگری دویست وسی ونهمین  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس برگزار شد. دویست وسی ونهمین  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست سیدرضا احمدی ،اعضاء و خدادادی مدیر دفتر میراث  فرهنگی وگردشگری با موضوع بررسی  ثبت ورامین  بعنوان شهر شیشه وآبگینه […]
21 ژانویه 2021 - جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. با حضور رییس ،اعضاء ،شهردار ومعاونین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس برگزار شد. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست سیدرضا احمدی وبا حضور اعضاء وحسین دهقان شهردار با موضوع بررسی مسائل شهری  ، بودجه ۱۴۰۰شهرداری و پروژه های وبرنامه های قابل افتتاح در ایام الله دهه فجر […]
7 ژانویه 2021 - جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. باحضور رییس،اعضاء ومیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین در دفتر کمیسیون برقرار شد. جلسه کمیسیون فرهنگی به ریاست زهرا هداوند میرزایی وبا حضوراعضاء فتح الله فرجی ،جعفر اردستانی،حسن حبیبی و علی عباسی پیرامون بررسی وضعیت عملکرد سازمان فرهنگی ورزشی  در حوزه ورزش و تیمداری در یکسال گذشته […]
7 ژانویه 2021 - جلسه هفتگی کمیسیون عمران برگزار شد. با حضور رییس ، اعضاء و رییس آموزش وپرورش ومدیرعامل تعاونی مسکن فرهنگیان جلسه کمیسیون  عمران شورای اسلامی شهر ورامین در سالن جلسات برگزار گردید. جلسه هفتگی کمیسیون عمران به ریاست محمدحسن فرجی وباحضور جعفر اردستانی ،محمد وصالپور ،زهراهداوند میرزایی وعلی خانی اعضاء ،محمد میرزایی معاون شهرسازی، مدیران مناطق وامیر محمدی رییس آموزش وپرورش وقاسم […]
7 ژانویه 2021 - جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. باحضور رییس ،اعضاء ومدیر عامل سازمان حمل ونقل وبارومسافر جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین در سالن جلسات برگزار شد. جلسه کمیسیون حقوقی  به ریاست حسن حبیبی وبا حضور محمد وصالپور ،محمدحسن فرجی اعضای کمیسیون ورضا خانی ،رضا جلائیان و مجتبی نظری مشاورین حقوقی و حسن خوانساریان مدیرعامل سازمان حمل ونقل وبار ومسافر برگزار […]
2 ژانویه 2021 - جلسه رسمی شورای اسلامی شهرورامین برگزار گردید. باحضور رییس واعضاء دویست و سی وپنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس برگزار شد. در ابتدای جلسه  سیدرضا احمدی  ضمن تسلیت  فرارسیدن  ایام فاطمیه شهادت حضرت زهرا (س)در مورد وقایع۹و۱۰دی ماه گفت:نهم دی ماه ۱۳۸۸ روز پایان حضور اغتشاشگران  وزیاده خواهان به بهانه انتخابات بود و مردم با هوشیاری وبصیرت صف […]
28 دسامبر 2020 - ملاک آئین نامه مالی شهرداری می باشد. رئیس شورای اسلامی شهر ورامین گفت:نظر کارشناسی  وآئین نامه مالی شهرداری ملاک ارزیابی وتغییر هزینه اجاره کیوسک های سطح شهر می باشد. سیدرضا احمدی در نشست صمیمی با برخی از مسئولین دکه های سطح شهرورامین گفت:دکه ها باید باتوجه به نیازمندیهای منطقه مورد نظر و در موقعیت مکانی وفضا ایده آل شهری جانمایی گردد بطوریکه […]
28 دسامبر 2020 - دویست و سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. با حضور رییس واعضاء دویست و سی و دومین جلسه رسمی  شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس  برگزار گردید. دویست و سی و دومین جلسه به ریاست سیدرضا احمدی وحضور همه اعضاء با بررسی لوایح و نامه های رسیده وبررسی مشکلات شهری برگزار شد. در ابتدای جلسه سیدرضا احمدی در نطق پیش از دستوربا […]
1 دسامبر 2020 - طرح احداث زیرگذر شهید مصطفی خمینی (ره) تصویب گردید. در دویست وسی مین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین طرح احداث زیرگذر شهید مصطفی خمینی (ره) و جابجایی دیوار شمالی راه آهن  توسط اعضاء در سالن کنفرانس مصوب گردید.  دویست وسی مین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست سیدرضا احمدی و با حضور اعضاء و حسین دهقان شهردار ،محمد میرزایی معاون شهرسازی […]
18 نوامبر 2020 - تقدیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرورامین از نهاد کتابخانه های عمومی شهر همزمان با هفته کتاب وکتابخوانی  رییس واعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی  شورای اسلامی شهر از رییس اداره نهاد کتابخانه های عمومی شهر ورامین تجلیل نمودند. با حضور زهرا هداوند میرزایی رییس و جعفر اردستانی وحسن حبیبی اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر وعلی عباسی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در جلسه هفتگی این کمیسیون […]
18 نوامبر 2020 - جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. دویست وبیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین با حضور رییس شبکه بهداشت و درمان و شهردار در سالن کنفرانس تشکیل گردید. دویست وبیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست سیدرضا احمدی و با حضور دکتر میرزا حسینیان رییس شبکه بهداشت و درمان ،دکتر فرجی  معاون درمان و مسئول گسترش ،حسین […]
16 نوامبر 2020 - رییس شورای اسلامی شهر ورامین : نگاه کارشناسانه باید در تمام پروژههای سطح شهر لحاظ شود. رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: برای خدمت  بیشتر به شهروندان دیار ۱۵ خرداد باید بین همه مسئولین و دستگاهها همدلی و وحدت باشد. سید رضا احمدی در نطق  پیش از دستور دویست و بیست وششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کادر درمان ، پزشکان ،ستاد مقابله با […]
7 نوامبر 2020 - دویست وبیست وپنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل شد. باحضور رییس واعضاء دویست وبیست وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس برگزار گردید. در دویست وبیست وپنجمین جلسه رسمی  شورای اسلامی شهر ورامین سیدرضا احمدی رییس در نطق پیش از دستور  ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) ،امام جعفرصادق (ع) و ۱۳ آبان و گرامیداشت روز دانش آموز وتسخیر لانه جاسوس آمریکا […]
آخــرین خبــرها
علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید جدول گزارش عملکرد منابع ،مصارف وتراز ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری ورامین بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.