| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 175

رییس وهیات رییسه جدید شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند.

باحضوراعضاء،نماینده فرماندار وخبرنگاران انتخابات هیات رییسه وکمیسیونهای شورای اسلامی شهر ورامین در سال پایانی  دوره پنجم درسالن کنفرانس برگزار گردید. در دویست ودوازدهمین جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست محمد حسن فرجی  وبا حضور حامد بوالحسنی نماینده فرمانداری وجمعی از خبرنگاران انتخابات  هیات رییسه چهارمین سال از پنجمین دوره شورای […]

باحضوراعضاء،نماینده فرماندار وخبرنگاران انتخابات هیات رییسه وکمیسیونهای شورای اسلامی شهر ورامین در سال پایانی  دوره پنجم درسالن کنفرانس برگزار گردید.

در دویست ودوازدهمین جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست محمد حسن فرجی  وبا حضور حامد بوالحسنی نماینده فرمانداری وجمعی از خبرنگاران انتخابات  هیات رییسه چهارمین سال از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.

در این جلسه با رای گیری بین اعضاء سیدرضا احمدی (رییس )،فتح الله فرجی (نایب رییس )،محمدحسن فرجی (منشی اول )،احمدخانی (منشی دوم وخزانه دار)بعنوان هیات رییسه در سال  جدید انتخاب گردیدند.

همچنین دراین جلسه فوق العاده  محمد حسن فرجی بعنوان ( رییس کمیسیون توسعه وعمران) محمد وصال پور ،زهراهداوند میرزایی ، علی خانی  ،جعفراردستانی اعضاء کمیسیون  و زهرا هداوند میرزایی (رییس کمیسیون فرهنگی )فتح الله فرجی ،جعفر اردستانی،حسن حبیبی، احمدخانی بعنوان اعضاء کمیسیون وحسن حبیبی (رییس کمیسیون حقوقی)علی خانی ،احمد خانی،محمد وصال پورومحمد حسن فرجی  با رای اعضاء به مدت یک سال انتخاب شدند.

در دویست ودوازدهمین جلسه محمد حسن فرجی ،احمدخانی وسیدرضا احمدی نمایندگان شورا در (کمیسیون ماده ۱۰۰)،علی خانی (کمیسیون ماده۱۱و۱۲)،زهرا هداوند میرزایی(کمیسیونهای ماده ۷۷ وپسماند شهرداری)،جعفر اردستانی(کمیسیونهای سرمایه گذاری وسازمان عمران ونوسازی شهرداری)،حسن حبیبی (کمیسیونهای بند۲۰ماده ۵۵،شورای آموزش وپرورش)،فتح الله فرجی(کمیسیونهای قطع اشجار،سازمان آتش نشانی ،ماده ۸نوسازی)محمدوصالپور( معاملات شهرداری و سازمان آرامستانها)،سیدرضا احمدی(شورای ترافیک فرمانداری)،احمدخانی (کمیته خسارت شهرداری)انتخاب گردیدند.

گفتنی است در این جلسه ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم وشهادت امام حسین (ع) ویاران باوفایش ،گرامیداشت هفته دولت ویاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنر و روز پزشک برمدافعان سلامت بر لزوم تعامل وهمکاری بیشتر درجهت خدمت صادقانه به شهروندان دیار ۱۵خرداد در دوره ریاست جدید شورای اسلامی شهر ورامین تاکید گردید.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر درسال جدید برگزار گردید. دیدار نوروزی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان با رییس شورای اسلامی شهر ورامین جزییات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری ورامین مصوب گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید. دیدار رییس واعضای شورای اسلامی شهر با خانواده معظم شهداء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وسی ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه هفتگی کمیسیون عمران برگزار شد. جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه رسمی شورای اسلامی شهرورامین برگزار گردید. ملاک آئین نامه مالی شهرداری می باشد. دویست و سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. طرح احداث زیرگذر شهید مصطفی خمینی (ره) تصویب گردید.
.