| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 138

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.

باحضوررییس ،اعضاء و جمعی از مدیران شهری جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست زهراهداوند میرزایی  و اعضاء جعفر اردستانی ،حسن حبیبی ،فتح الله فرجی و سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری ، علی عباسی رییس سازمان فرهنگی ورزشی، صادق عباسی منزه  معاون عمران […]

باحضوررییس ،اعضاء و جمعی از مدیران شهری جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید.

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین به ریاست زهراهداوند میرزایی  و اعضاء جعفر اردستانی ،حسن حبیبی ،فتح الله فرجی و سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری ، علی عباسی رییس سازمان فرهنگی ورزشی، صادق عباسی منزه  معاون عمران با دستور جلسه در مورد تببین وبررسی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد مقابله با کرونا،بررسی وضعیت  پارکهای سطح شهر و کارتن خوابها  با توجه به نزدیک شده به فصل سرما برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه اعضاء در مورد راهکارهای  عملی و تببین  سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد مقابله کرونا در محورها  وکمیته های  مختلف مواسات  ، فرهنگی ورسانه ای،آمران سلامت ،پشتیبانی بیمارستانها و استفاده از تمام ظرفیتها وپتانسیل شهری باهمکاری گروههای جهادی در راستای اجرایی نمودن دستورات بحث وتبادل نظر نمودند.

در این جلسه برهمکاری همه متولیان ، دستگاههای اجرایی  وخیرین درمورد کارتن خوابها وگرمخانه شهرداری تاکید و پیشنهادات پیگیری  وظایف نهادها ومدیریت شهری،ایجاد  سامانه ثبت اطلاعات  وتشریح  وضعیت کارتن خوابها و…مطرح گردید.

گفتنی است در این جلسه در پی گزارش اعضاء در بازدید  از پارکهای سطح شهر و بررسی مشکلات  و وضعیت عمرانی – خدماتی_فرهنگی و ورزشی  وتامین نیروی انسانی کافی ،اختصاص بودجه مورد نیاز  برای تعمیرات ،رفع نواقص وبهسازی  تجهیزات ورزشی پارکها و پیشنهادتی مبنی  بر برنامه ریزی جهت اصلاح ردیف بودجه نیازهای ضروری پارکها ،بهینه سازی مناسب  پارکها  ویژه معلولین ،سالمندان و…،وضعیت نیروی انسانی  و استفاده از ظرفیتها وپتانسیل  پرسنل ،نخبگان ،شهروندان و گروههای فعال سطح شهر در جهت برنامه ریزی بهتر واجرایی برنامه های فرهنگی  ورزشی  و اجتماعی ارائه گردید.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر درسال جدید برگزار گردید. دیدار نوروزی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان با رییس شورای اسلامی شهر ورامین جزییات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری ورامین مصوب گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید. دیدار رییس واعضای شورای اسلامی شهر با خانواده معظم شهداء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. جلسه هفتگی کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وچهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دویست وسی ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه هفتگی کمیسیون عمران برگزار شد. جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. جلسه رسمی شورای اسلامی شهرورامین برگزار گردید. ملاک آئین نامه مالی شهرداری می باشد. دویست و سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. طرح احداث زیرگذر شهید مصطفی خمینی (ره) تصویب گردید.
.