| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 142

رییس شورای اسلامی شهر ورامین : نگاه کارشناسانه باید در تمام پروژههای سطح شهر لحاظ شود.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: برای خدمت  بیشتر به شهروندان دیار ۱۵ خرداد باید بین همه مسئولین و دستگاهها همدلی و وحدت باشد. سید رضا احمدی در نطق  پیش از دستور دویست و بیست وششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کادر درمان ، پزشکان ،ستاد مقابله با […]

رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: برای خدمت  بیشتر به شهروندان دیار ۱۵ خرداد باید بین همه مسئولین و دستگاهها همدلی و وحدت باشد.

سید رضا احمدی در نطق  پیش از دستور دویست و بیست وششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کادر درمان ، پزشکان ،ستاد مقابله با کرونا در سطح شهر وکشور، وگروههای جهادی  گفت: هم وضعیت سخت کرونا  وآمار فوت شدگان ویروس منحوس کرونا نگران کننده بوده که این موضوع از جهت  اقتصادی  هم برای اصناف و هم برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی افزود:جای تاسف دارد برای بعضی از افراد که همه چیز را سیاسی دیده و خدمات صادقانه وشبانه  روزی  گروههای جهادی وخدمت به شهروندان وکمک به اقشار مختلف  آسیب دیده از کرونا  را به سمت وسو تبلیغات انتخاباتی واهداف شخصی خود می برند.

رییس شورای اسلامی شهرورامین گفت: متاسفانه داریم  دوباره  همچون  سه چهار ساله قبل چالش میشویم و بهتر است این موضوع با تعامل بین نهادهای مرتبط پیگیری و عملیاتی  گردد وانتظار ما این هست که علاوه بر توجه  به پروژه راه آهن  به ضوابط وطرح جامع شهرورامین هم نگاه ویژه شود.

احمدی گفت: برای خدمت  بیشتر به شهروندان دیار ۱۵ خرداد باید بین همه مسئولین و دستگاهها همدلی و وحدت باشد و ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر باید مدافع حقوق آنها بوده و طرح ملی اگر قرار هست اجراء شود نباید نیازهای شهر که  در طرح  تفصیلی دیده شده  نادیده  گرفته شود .

اوگفت: در پروژه  پل ۱۵ خرداد دوسال مقاومت مبنی  برعدم مطالعه و استعلام از طرف راه آهن داشتیم و بعد ازدوسال به استنادات ما رسیدند و عمل کردند وهمچنین برای پروژه زیر گذر خارج از کمیسیون ماده ۵ عمل کردند و بدون هیچ اقدامی برای اصلاح او را رها نموند وشهروندان مضرر شدند.

در ادامه نیز جعفر اردستانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر  درپی  بازدید از بیمارستان شهید مفتح  و پیگیری بابت اختصاص بخش کودکان  به بیماران کرونایی باتوجه  به  کمبود فضا وامکانات درمانی  به مکاتبات قبل و توافقات با بنیاد مستضعفان  جهت اختصاص زمین به منظور توسعه  بیمارستان و سرانه شهرداری  و واگذاری به بنیاد  برکت توسط شهرداری و محمد وصالپور  ضمن تقدیر از موکبهای سطح شهر در وضعیت کرونایی  به مصوبات شورای اسلامی شهر برای کمک به شبکه بهداشت ودرمان ،پروژه راه آهن و پیشنهاد  دعوت از مسئولین راه آهن جهت هماهنگی و هفکری  بیشتر اشاره نمودند.

حسن حبیبی  هم در این جلسه  در خصوص بازدید از کمربندی خلیج فارس و تخلیه نخاله توسط افراد سود جو خواستار جلسه با اتحادیه مصالح فروشان و نظارت بیشتر توسط مسئولین نواحی ومنطق شهرداری گردید و در مورد نبود روشنایی  کافی در بعضی از خیابانها و معابر شهر و رعایت نمودن  پرداخت حقوق نیروهای شرکتی  با توجه به سوابق آنها توضیحاتی ارائه نمودند.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید جدول گزارش عملکرد منابع ،مصارف وتراز ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری ورامین بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.
.