| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 117

دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.

باحضور رییس ،اعضاء وهیئت مدیره انجمن حمایت اززندانیان دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس با برسی لوایح ونامه ها  و پرونده های رسیده   برگزار گردید. در ابتدای جلسه  سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهردرنطق پیش از دستور  ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع) گفت:کمک به خانوده های زندانیان  بعنوان یکی […]

باحضور رییس ،اعضاء وهیئت مدیره انجمن حمایت اززندانیان دویست وچهل ودومین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین در سالن کنفرانس با برسی لوایح ونامه ها  و پرونده های رسیده   برگزار گردید.

در ابتدای جلسه  سیدرضا احمدی رییس شورای اسلامی شهردرنطق پیش از دستور  ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع) گفت:کمک به خانوده های زندانیان  بعنوان یکی از قشرهای آسیب پذیر  در جامعه مورد توجه شهرداری وشورای اسلامی شهر می باشد.

وی افزود:در این دراستا وپیرو جلسات متعدد برای کمک وهمیاری پیشنهاد درآمد پایدار برای انجمن  حمایت از زندانیان جهت تحت پوشش قرار دادن  خانواده ای زندانیان با استفاده از ظرفیتهای شهرستان  و فراهم نمود عرضه محصولات بدون واسطه برای تولیدات  خانواده های زندانیان،استفاده بهینه از زمین اختصاص یافته به انجمن واستفاده از ظرفیت محلی کارگاه خیاطی  در ده شریفا که برای حمایت از اشتغال خانمهای  سرپرست خانوار اختصاص داده شده است.

وی در مورد بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۱۴۰۰ ادامه داد:در بودجه پیشنهادی سال آینده  باید شرایط شیوع ویروس کرونا در زوایای مختلف  شهری ، معیشتی ، درمانی ، فرهنگی وخدمات شهری و..دیده ودر کمیسیون فرهنگی سرفصل وجزییات بررسی شود.

جعفر اردستانی دیگر عضو شورای اسلامی شهردر مورد تسریع در  بررسی  بوجه پیشنهادی ،کار کارشناسی  واستفاده از نظرات متخصصین  وکارشناسان  با جلسات متعدد،جابجایی نامناسب پل عابر پیاده شهرک کوثریک،تبدیل سازمانها به واحد،اشتغال زندانیان  پس از آزادی توضیحاتی ارائه  و احمد خانی خواستار جلسات فوق العاده  بررسی بودجه ۱۴۰۰ و رعایت عدالت در مناطق مختلف شهری و اطلاع رسانی ویژه از پروژه های  عمرانی در سطح شهرشدند.

گفتی است در این جلسه حسین خلیلی  مدیر انجمن حمایت از زندانیان  وهیئت مدیره  گزارشی از اقدامات انجام گرفته برای حمایت از خانواده های زندانیان در طی سالیان گذشته ، مشکلات وچالشها مطرح واعضاء شورای اسلامی شهر بر کمک وحمایت از خانوادهها برای اساس لایحه ارسالی از شهرداری تاکید نمودند.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید جدول گزارش عملکرد منابع ،مصارف وتراز ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری ورامین بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.
.