| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 140

جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید.

دویست وچهل وهفتمین  جلسه رسمی  فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین با حضور رییس ، اعضاء، معاونین شهردار،مشاورین و اصحاب رسانه به منظور بررسی جزییات بودجه  پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری  در سالن کنفرانس برگزار شد. سیدرضا احمدی  رییس شورای اسلامی شهر ورامین در این جلسه ضمن تبریک  میلاد امام جواد الائمه (ع) گفت:کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری  در […]

دویست وچهل وهفتمین  جلسه رسمی  فوق العاده شورای اسلامی شهر ورامین با حضور رییس ، اعضاء، معاونین شهردار،مشاورین و اصحاب رسانه به منظور بررسی جزییات بودجه  پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری  در سالن کنفرانس برگزار شد.

سیدرضا احمدی  رییس شورای اسلامی شهر ورامین در این جلسه ضمن تبریک  میلاد امام جواد الائمه (ع) گفت:کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری  در جلسه گذشته به مبلغ ۳۲۱۰میلیارد ریال  مصوب گردید و تا ۱۰اسفندماه در جلسات فوق العاده باید جزییات بررسی و برای طی مراحل قانونی ومصوب نهایی  انجام شود.

وی افزود:امسال با توجه به تغییر ماده ۸۴ به ۵۴ وقانون و دستور العمل جدید  بودجه سازمانها در بودجه کلی شهرداری منظور گردیدکه پیوست بودجه سازمان ها در جلسه اختصاصی  رسیدگی می شود.

احمدی تصریح نمود:از بودجه ۳۲۱۰میلیارد ریالی پیشنهادی برای سال جدید۱۸۰۰ میلیارد ریال اعتبارات خدمات  وجاری ،۱۳۷۰ میلیارد ریال  عمران وشهری در نظر گرفته شده است که باید توجه به دستورالعمل ابلاغی بودجه سال ۱۴۰۰ توجه ویژه  به پروژه های  نیمه تمام  بر اساس اولویت  و در نظر گرفتن  پروژه های اضظراری  در وضعیت کرونا واهمیت جابجایی مسافر(حمل ونقل عمومی )به منظور ترغیب وتشویق  دارندگان وسایل حمل ونقل عمومی  با عنوان یارانه، استفاده از تولیدات داخلی وظرفیتهای بومی سازی،اجرایی شدن سیستم الکترونیک وگسترش در سطح شهرداری وشورای اسلامی شهر ،توجه به بافت فرسوده،  تشویق مردم به نوسازی  وتهیه طرح جامع شناسایی انهار  وقنوات جهت هدایت آبهای سطحی سطح شهر صورت گیرد.

در ادامه زهرا هداوند میرزایی به توجه بیشتر به مصوبه کمیسیون فرهنگی  در خصوص بودجه سازمان فرهنگی ورزشی،حسن حبیبی به  زیر ساخت های درآمد پایدار، بهره مندی از نیروی انسانی ،عدالت در خدمت رسانی  در سطح مختلف شهر،توسعه حمل ونقل همگانی،کمک به ورزش همگانی،مدیریت مصرف و الگوی صرفه جویی اشاره نمودند.

جعفر اردستانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر در مورد  سیاست گذاری وبرنامه ریزی مناسب   برای سال جدید،عدم درآمد کافی شهرداری  ومحقق نشدن  نیازهای شهری  وخواسته های مردم و درخواست  گزارش توجیهی سازمانها  و راهکارهای درآمدی  در بودجه پیشنهادی شهرداری و تاکید بر محقق شدن طلب  شهرداری از مخابرات توضیحاتی ارائه نمودند.

گفتنی است در پایان جلسه معاونتهای مختلف شهرداری در خصوص جزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری به ارائه نظرات پرداختند.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید جدول گزارش عملکرد منابع ،مصارف وتراز ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری ورامین بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.
.