| انتشار دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ورامین |

تعداد بازدید خبر: 55

پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.

باحضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر،سرپرست شهرداری ومدیر عامل آبفای جنوبشرقی استان تهران  پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین در دوره ششم در سالن کنفرانس برگزار گردید. به گزارش خبرنگار ما این جلسه به ریاست محمد وصالپور وبا حضور اعضاء ، بهزاد داوودی سرپرست شهرداری و نامداری مدیرعامل آبفای جنوبشرقی استان تهران پیرامون بررسی مشکلات […]

باحضور رییس واعضاء شورای اسلامی شهر،سرپرست شهرداری ومدیر عامل آبفای جنوبشرقی استان تهران  پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین در دوره ششم در سالن کنفرانس برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار ما این جلسه به ریاست محمد وصالپور وبا حضور اعضاء ، بهزاد داوودی سرپرست شهرداری و نامداری مدیرعامل آبفای جنوبشرقی استان تهران پیرامون بررسی مشکلات آب شرب در سطح شهر تشکیل گردید.

در این جلسه  محمد وصالپور بر بررسی  مسائل ومشکلات آب شرب  سطح شهر وپارکها،محمدحسن فرجی  برگزارش  کارکرد آب بهائ مصوب شورای اسلامی شهر حداقل هرسه ماه یکبار،امیدشیرکوند بر رسیدگی لوله های آب وجلوگیری از قطع آب شرب منازل، قاسم پاچیده  آسفالت نوار حفاری وعملیات جهادی  در این رابطه،جعفر اردستانی  در خصوص حق سهم مردم از سد ماملو جهت استفاده شهروندان خیرآباد وبهره مندی از آب شرب و ابهامات  نحوه فروش انشعابات آب ، محمدشیرکوند  خواستار تعامل بیشتر وخدمت بهتر وجلسات مستمر  بامجموعه شهرداری وشورای اسلامی شهر و ابوالفضل جعفری  پیگیر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی  وبهزاد داودی سرپرست شهرداری در مورد قطع آب پارکها خواستار فرصت یک ماهه جهت جایگزین شدند.

گفتتنی است در این جلسه نامداری مدیرعامل آبفای جنوبشرق استان تهران  ضمن تشکر ،خواستار تعامل بیشتر با مجموعه مدیریت شهری  وشورای اسلامی شهر، در مورد فرسودگی  تاسیسات آب شرب  ومشکلات احتمالی آن،حق سهم سدماملو و وصل از یک سال ونیم گذشته،وضعیت اعتبارات  باتوجه به کاهش آن وافزایش هزینه ها توضیحاتی ارائه نموده  وبر همکاری وکمک  شهروندان  واستفاده بهینه و درست در مصرف آب و عدم استفاده از آب شرب  درمورد آبیاری درختان تاکید نمودند.

پیوند کوتاه
خبرهای مرتبط
آخــرین خبــرها
علیرضا مومنی شهردار ورامین شد. کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید. رییس شورای اسلامی شهر واعضائ کمیسیون فنی وعمرانی از فاز چهارم زمینهای تعاونی مسکن فرهنگیان بازدید نمودند. جلسه کمیته نامگذاری معابر شهری برگزارشد. پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد. جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید. دعوت رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین برای شرکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی دیدار رییس واعضاء شورای اسلامی شهرورامین با فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ورامین تجهیز میشود رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شد رییس کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب گردید رییس کمیسیون حقوقی و برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرورامین انتخاب شد معارفه سرپرست شهرداری ورامین برگزارشد نمایندگان شورا در کمیسیونهای شورای اسلامی شهر وشهرداری ورامین اتخاب شدند رییس وهییت رییسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین انتخاب شدند آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید دویست وهفتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار گردید جدول گزارش عملکرد منابع ،مصارف وتراز ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری ورامین بازدید رییس واعضای شورای اسلامی شهر از اتاق اصناف جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین تشکیل گردید دویست وشصت ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرورامین برگزارشد شوراها نماد مردم سالاری دینی دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.
.